Jordar för olika ändamål

Du kan köpa jord direkt från vår anläggning på Marieholm med exempelvis släpkärra - eller få jorden hemkörd.

Jord

Jordblandningar

Gräsmattejord ("Växtjord gräsmatta")

GräsmattejordGräsmattejorden är till för anläggning och reparation av gräsmattor. Jorden är baserad på sand, mineraljord, trädgårdskompost, torv och stenmjöl. Gräsmattejorden är redan gödslad för minst en växtsäsong.
Lägg ca 7-9 cm vid nyanläggning innan sådd. Behöver kvävegödslas efter någon månad.

Analys av gräsmattejorden (PDF-dokument, 659 kB)

Växtjord buskar och träd

PlanteringsjordPlanteringsjorden är baserad på återvunna lerhaltiga schaktmassor, sand, stenmjöl, torv och en liten del hushållskompost. Jorden har en lerhalt på ca 7-10 % och liknar inte den planteringsjord man köper i säck på handelsträdgårdar utan är gjord för att plantera vedartade växter som häckar, buskar och träd i. Vattna alltid ordentligt i samband med plantering. Fri från rotogräs.

Ett lager på 3-5 cm överst i grönsakslandet där man ska plantera sättlök är också att rekommendera.

Analys av planteringsjorden (PDF-dokument, 657 kB)

Krukjord

KrukjordJorden består av hushållskompost, olika torvtyper och sand samt är gödslad med kalksalpeter och magnesiumsulfat för att få optimal näringssammansättning. Krukjord lämpar sig bra för odling i kruka, balkonglåda eller annat slutet utrymme. Eftersom den är vår näringsrikaste och mullrikaste jord passar den också för jordförbättring (mulchning av ytlagret) av befintliga odlingar/rabatter. Fri från rotogräs.

Perennjord

PerennjordPerennjorden består av en blandning av planteringsjord och krukjord i förhållandet 2,5:1 (två och en halv del planteringsjord och en del krukjord). Perennjord passar för nyanläggning av perennrabatter, alltså fleråriga blomsterrabatter. När endast jordförbättring av rabatten eller odlingslandet krävs är krukjorden bättre. Fri från rotogräs.

Mineraljord

För anläggningsändamål säljer vi även mineraljord. Tillgången är varierad av denna jord.


Främmande material - till exempel plast, metall eller glas - kan förekomma i våra jordblandningar, dock med högst 0,5 viktprocent.

Hämta jord hos oss

Jord hämtas på Marieholm

Kom med egen släpkärra eller hämta med lastbil. Komposteringsanläggningen ligger på Marieholmsgatan 144 i Göteborg.

Öppetttider

Måndag - fredag kl 07.00-16.00

Beställ hem

Alla jordtyperna ovan kan köpas i storsäck, en stor säck i grov väv som rymmer en kubikmeter. Vi kör ut och ställer av säcken hos dig. Du kan sedan portionera ut jordmaterialet som du vill i din trädgård eller din anläggning. Säcken kan du behålla, eller återanvända om du köper jord igen vid ett senare tillfälle. Vi kan också leverera jord i större mängder med lastbil.

Mer information

För prisinformation, beställning och övriga frågor kontakta Renovas kundservice, e-post kundservice@renova.se eller telefon 031-61 85 30.

Ge feedback

Mer information

Vår kundservice hjälper dig med lösningar för avfallshanteringen.
Kontakta dem via e-post kundservice@renova.se eller telefon 031-61 85 30.