Vi har flera tjänster inom avfall och återvinning i Göteborg

Renova hämtar soporna från hushåll i flertalet stadsdelar i Göteborg på uppdrag av kretslopp och vattennämnden, Göteborgs Stad. I uppdraget ingår också att sköta slamsugningen av enskilda avlopp och att driva återvinningscentraler.

Kontakta kretslopp och vattens kundservice

  • om din sophämtning uteblivit
  • när du vill ha information om taxor och avgifter
  • om du vill ha information om byte av säck till kärl
  • när du vill beställa hämtning av kylskåp
  • när du vill beställa extra kompostpåsar
  • när du vill hyra en container till vindsröjningen eller städdagen
  • när du vill beställa extra slamsugning

E-post: kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Tel: 031- 368 27 00 Helgfri måndag, tisdag, torsdag, fredag 07.00-16.00.
Helgfri onsdag 09.00-16.00

Läs mergoteborg.se. Här finns bland annat en sorteringsguide för allt slags avfall som uppstår i ett hushåll.

Kontakta Renovas kundservice

  • när du vill hyra en container för bygg- och rivavfall.

Kundservice har e-post: kundservice@renova.se och tel: 031 -61 85 30.

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30, samt lör- sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75.

Kontakta din fastighetsägare

Du som bor i hyreshus bör i första hand kontakta din hyresvärd när du har frågor om sophanteringen i fastigheten.
Vill du veta mer om hur Renova tar hand om avfallet du lämnar till oss, se info om våra anläggningar.

Ge feedback

Vanliga frågor

När är återvinnings-centralerna öppna och hur hittar jag dit? Varför ska man återvinna? De här och många andra frågor hittar du svar på under Vanliga frågor.

Kontakt i Göteborg

Har du som bor i Göteborg frågor kring din sophämtning?

Förvaltningen för kretslopp och vatten ansvarar för kundservice för hushåll i Göteborg.
Tel till kretslopp och vattens kundservice:  031- 368 27 00.

Läs mer om Hushåll i Göteborg.