Vi har flera tjänster inom avfall och återvinning i Göteborg

Renova hämtar soporna från hushåll i flertalet stadsdelar i Göteborg på uppdrag av kretslopp och vattennämnden, Göteborgs Stad. I uppdraget ingår också att sköta slamsugningen av enskilda avlopp och att driva återvinningscentraler.

Kontakta kretslopp och vattens kundservice

  • om din sophämtning uteblivit
  • när du vill ha information om taxor och avgifter
  • om du vill ha information om byte av säck till kärl
  • när du vill beställa hämtning av kylskåp
  • när du vill beställa extra kompostpåsar
  • när du vill hyra en container till vindsröjningen eller städdagen
  • när du vill beställa extra slamsugning

E-post: kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Tel: 031- 368 27 00 Helgfri måndag, tisdag, torsdag, fredag 07.00-16.00.
Helgfri onsdag 09.00-16.00

Läs mergoteborg.se. Här finns bland annat en sorteringsguide för allt slags avfall som uppstår i ett hushåll.

Kontakta Renovas kundservice

  • när du vill hyra en container för bygg- och rivavfall.

Kundservice har e-post: kundservice@renova.se och tel: 031 -61 85 30.

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30, samt lör- sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75.

Kontakta din fastighetsägare

Du som bor i hyreshus bör i första hand kontakta din hyresvärd när du har frågor om sophanteringen i fastigheten.
Vill du veta mer om hur Renova tar hand om avfallet du lämnar till oss, se info om våra anläggningar.

Ge feedback

Delta i kort enkät

Delta i enkät Just nu genomför vi en liten undersökning för att ta reda på vad du som besökare tycker om Renovas webbplats. Vi vill gärna ha just dina åsikter! Läs mer och svara.

Kontakt i Göteborg

Har du som bor i Göteborg frågor kring din sophämtning?

Förvaltningen för kretslopp och vatten ansvarar för kundservice för hushåll i Göteborg.
Tel till kretslopp och vattens kundservice:  031- 368 27 00.

Läs mer om Hushåll i Göteborg.