Fd Kungälvs Transporttjänst

Logo Kungälvs Transporttjänst

Kungälvs Transporttjänst

Kungälvs Transporttjänst AB är numera en del av Renova Miljö AB, med uppdrag att organisera och utföra renhållning, containerservice, slamsugning, återvinning och insamling av miljöfarligt avfall i Ale, Kungälv, Stenungsund och på Tjörn. Vi gör även så kallade "miljörevisioner" hos företag, institutioner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare etc.

Kontakta oss

E-postadresser till medarbetare på fd Kungälvs Transporttjänst är generellt konstruerade enligt principen fornamn.efternamn@ktrab.se. Ersätt å och ä med a, ersätt ö med o.

Platskontor Kungälv

Telefon: 0303-24 58 60

Besöksadress: Bultgatan 8, Kungälv

E-post: info.kungalv@renova.se

Platskontor Stenungsund

Telefon: 0303-72 80 90

Besöksadress: Filial Kläpp 101, Ödsmål

E-post: info.kungalv@renova.se