Från tipp till topp - ett miljöäventyr

Följ med på ett miljöäventyr och låt dig inspireras att bidra till en bättre miljö! I filmen tar huvudpersonen med dig genom olika världar i jakten på allt bättre sätt att minska avfallet. All rekvisita i filmen är avfall och second hand-material.

Avfallstrappan - vad är det?

Grunden för filmen utgörs av EUs "avfallstrappa" som under flera år varit utgångspunkt för vårt sätt att arbeta och tänka på Renova. Det handlar om att ta hand om avfallet så bra som möjligt utifrån miljö och klimat.

  1. AvfallstrappanDeponera är samma sak som att lägga avfall på en tipp och ska försöka undvikas.
  2. Energiåtervinna innebär att man förbränner avfall. Det som slängs i soppåsen kan bli till fjärrvärme och el efter förbränning.
  3. Materialåtervinna gör man när man lämnar till exempel tidningar och glasflaskor till återvinning. Materialet kan då återvinnas till nya produkter.
  4. Återanvända är ännu bättre än de förra stegen. Genom att sälja saker på loppis eller skänka bort sådant man inte behöver så kan andra få användning för det.
  5. Minska avfallet kan man göra genom att laga sådant som är trasigt istället för att slänga det och inte köpa saker i onödan. Det är det allra bästa för miljön!

Inspelning av filmen

Filmen är inspelad i en studio där allt material har flyttats runt på golvet för de olika scenerna. Totalt hämtades nästan ett ton rekvisita från Renovas avfallsanläggningar i Göteborg. Allt möjligt som kartonger, trä, bildäck, plast och elektronik hämtades - och lämnades tillbaks efter inspelning. Några kartonger kläder lånades också hos Stadsmissionens second hand i Göteborg och användes som rekvisita.

Soptunnor som grodor Renovas logotyp görs av återvunnet material
T.v. "Grodorna" står och väntar på sin tur i filmen. T.h. Mycket handarbete krävdes för rekvisitan

Stop motion-teknik

Under inspelning av filmen var en kamera monterad i taket. Totalt togs 3450 stillbilder som sedan sattes samman till den färdiga filmen.

Inspelning av Energiåtervinning Inspelning av Återanvändning
Bilder från studion under inspelning av filmen

Flagga Vi hjärtar miljöhjältar
Läs mer

Vill du veta vad Renova gör på de olika stegen i avfallstrappan? Gå till vår sida om Avfallstrappan.
Vill du veta mer om Silverbullet som har producerat filmen? Gå till silverbulletfilm.com.