• BYGG & RIV
  • FASTIGHET
  • INDUSTRI
  • ÖVRIGA BRANSCHER
Smarta avfallslösningar för miljö och plånbok

Renova erbjuder miljösmarta tjänster och återvinner avfall till energi och nya råvaror. Med oss som partner kan du känna dig trygg med att det avfall som uppstår tas om hand på det miljömässigt och ekonomiskt bästa sättet.

Aktuellt från Renova

Genom kranmärkningen tar vi ställning för miljön och vårt vatten. Vi serverar bara rent kranvatten och väljer kranvatten framför flaskvatten i vår verksamhet.


Nu introducerar vi digitala formulär på vår webbplats så att du enklare kan hantera dina blanketter online.


Renova blir nygammal partner för långsiktigt hållbara avfallslösningar i Lerum, Partille och Härryda.


Med sin spektakulära livsstil och extrema metoder skapar han uppmärksamhet kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Mest känd är han som ”The Trash Man” efter att ha klätt sig i alla sopor han genererade under en månad. Nu kommer den amerikanske miljökämpen och inspiratören Rob Greenfield till Renovas Miljöakademi för att prata om hur vi alla kan bidra till en mer hållbar värld.