Blanketter och avtalsvillkor

Ansökan om vågkort

Medgivande för autogiro

Separatkremering_av_smådjur

Transportdokument farligt avfall 

 

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Renova_Miljö

 

Karakterisering av avfall till deponi

Rutiner_vid_deponering av_avfall

Blankett_grundläggande karakterisering av avfall till deponi 

Blankett grundläggande karakterisering av asbestsavfall till deponi 

Blankett grundläggande karakterisering av avfall från villaträdgård

 

Oklassade schaktmassor för mellanlagring på Fläskebodeponin

Blankett oklassade schaktmassor


Avfall med animaliska biprodukter - ABP

Biologisk behandling (t ex av livsmedelsavfall):

Handelsdokument - ABP till Marieholm
 För kategori 3-avfall. Gäller livsmedelsavfall med ABP,  produktionsspill från livsmedelsproduktion  och annat avfall med ABP som behandlas på anläggningen i Marieholm.

Förbränning

Handelsdokument - t ex ABP från utlandet
För kategori 1-avfall. Gäller t ex avfall innehållande ABP som har sitt ursprung i länder utanför EU (flyg och sjöfart). Transporteras till Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

Handelsdokument - t ex påkörda djur
För kategori 1-avfall. Gäller t ex sällskapsdjur och försöksdjur samt kategori 2-avfall t ex påkörda djur. Transporteras till Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

Handelsdokument - övrigt ABP till Sävenäs 
För kategori 3-avfall. Gäller ABP som ska transporteras till Sävenäs avfallskraftvärmeverk och som inte går in under någon av ovanstående rubriker.

Handelsdokument -  ABP Naturgödsel
För kategori 2-avfall. Gäller hästgödsel. Transporteras till Sävenäs avfallskraftvärmeverk.