Digitala tjänster och blanketter

Digitala tjänster

Beställ container

Beställ vågkort

Transport av avfall till deponi och grundläggande karakterisering

Blanketter

Grundläggande karakterisering av avfall från villaträdgård för privatpersoner (pdf)

Separatkremering_av_smådjur (pdf)

Transportdokument farligt avfall (pdf)

Avfall med animaliska biprodukter - ABP

Biologisk behandling (t ex av livsmedelsavfall):
Handelsdokument - ABP till Marieholm (pdf)
För kategori 3-avfall. Gäller livsmedelsavfall med ABP,  produktionsspill från livsmedelsproduktion  och annat avfall med ABP som behandlas på anläggningen i Marieholm.

Förbränning
Handelsdokument - t ex ABP från utlandet (pdf)
För kategori 1-avfall. Gäller t ex avfall innehållande ABP som har sitt ursprung i länder utanför EU (flyg och sjöfart). Transporteras till Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

Handelsdokument - t ex påkörda djur (pdf)
För kategori 1-avfall. Gäller t ex sällskapsdjur och försöksdjur samt kategori 2-avfall t ex påkörda djur. Transporteras till Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

Handelsdokument - övrigt ABP till Sävenäs (pdf)
För kategori 3-avfall. Gäller ABP som ska transporteras till Sävenäs avfallskraftvärmeverk och som inte går in under någon av ovanstående rubriker.

Handelsdokument -  ABP Naturgödsel (pdf)
För kategori 2-avfall. Gäller hästgödsel. Transporteras till Sävenäs avfallskraftvärmeverk.