Digitala tjänster och blanketter

Digitala tjänster

Beställ container

Beställ vågkort

Transport av avfall till deponi och grundläggande karakterisering

 

Blanketter

Grundläggande karakterisering av asbest till deponi (pdf)

Grundläggande karakterisering av avfall från villaträdgård för privatpersoner (pdf)

Grundläggande karakterisering av oklassade schaktmassor (pdf)

Grundläggande karakterisering av övrigt avfall till deponi (pdf)

Separatkremering av smådjur (pdf)

Transportdokument Farligt avfall/Farligt gods 

 

 

Avfall med animaliska biprodukter - ABP

Biologisk behandling (t ex av livsmedelsavfall):
Handelsdokument - ABP till Marieholm (pdf)
För kategori 3-avfall. Gäller livsmedelsavfall med ABP,  produktionsspill från livsmedelsproduktion  och annat avfall med ABP som behandlas på anläggningen i Marieholm.

Förbränning
Handelsdokument - t ex ABP från utlandet (pdf)
För kategori 1-avfall. Gäller t ex avfall innehållande ABP som har sitt ursprung i länder utanför EU (flyg och sjöfart). Transporteras till Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

Handelsdokument - t ex påkörda djur (pdf)
För kategori 1-avfall. Gäller t ex sällskapsdjur och försöksdjur samt kategori 2-avfall t ex påkörda djur. Transporteras till Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

Handelsdokument - övrigt ABP till Sävenäs (pdf)
För kategori 3-avfall. Gäller ABP som ska transporteras till Sävenäs avfallskraftvärmeverk och som inte går in under någon av ovanstående rubriker.

Handelsdokument -  ABP Naturgödsel (pdf)
För kategori 2-avfall. Gäller hästgödsel. Transporteras till Sävenäs avfallskraftvärmeverk.

Handelsdokument- ABP Naturgödsel (pdf)
För kategori 2-avfall. Gäller hästgödsel. Transporteras till Kläpp avfallsanläggning.

Handelsdokument - ABP Naturgödsel (pdf)
För kategori 2-avfall. Gäller hästgödsel. Transporteras till Munkgärde avfallsanläggning.