Låt oss ta hand om helheten

Renova hämtar alla typer av avfall och återvinningsmaterial och tar hand om det på bästa miljömässiga sätt. Vi kan också ta hand om ditt miljörum, ordna utbildningar eller tillsammans med dig gå igenom ditt företags/ verksamhets avfallsflöde för bästa avfallshantering.  Se hela vårt utbud i menyn.