Beställ vågkort för företagare

Om ditt företag lämnar avfall eller återvinningsmaterial till Renovas anläggningar kan du använda dig av vågkort för att registrera hur mycket avfall du lämnat. Behandlingsavgiften faktureras sedan företaget.

Beställ ditt vågkort

Här gäller Vågkortet:

  • Avfallskraftvärmeverket, Sävenäs
  • Fläskebo Deponi
  • Tagene Deponi
  • Sorteringanläggningarna i Högsbo, Kläpp, Skräpekärr och Munkegärde
  • Omlastningsstationerna i Högsbo, Kläpp, Munkegärde, Lerum och Mölndal

Kortet gäller också på vår behandlingsanläggning för biologiskt avfall och våra återvinningscentraler för företagare. Läs mer om Renovas anläggningar

Från och med 1 januari 2019 tar vi ut en avgift på 200 kr/vågkort.
Tänk på att vågkortet är en värdehandling!

Det är viktigt att det avfall du lämnar till våra anläggningar är rätt sorterat på bästa miljömässiga sätt. Ta gärna hjälp av sorteringsanvisningarna.

Återvinning för företagare

Som företagare kan du använda ditt vågkort på våra företags-ÅVC:er som finns i Högsbo och på Skräppekärr i Göteborg. Läs mer på sidan ÅVC för företag.

Vågkortet gäller inte på ÅVC för hushåll

Din kommun (för Göteborg Kretslopp och vatten) administrerar ÅVC-kort och bestämmer regler för vad företag eventuellt får lämna på återvinningscentralerna.

Avfall till deponi

Avfall som inte kan återvinnas och som ska deponeras måste genomgå en grundläggande karakterisering innan det lämnas till Renovas anläggningar. Läs mer om avfall till deponi

 

Mer information

Vår kundsupport berättar mer!
Kundsupport når du via e-post kundservice@renova.se
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07:00-16:30

Du kan också ansöka om vågkort genom att ladda ner, skriva ut, fylla i och skicka ansökan per post till oss. Ladda ner blankett (pdf) för ansökan om vågkort.

25 maj 2018 började DSF (Dataskyddsförordningen) att gälla i Sverige och resten av EU. Vill vill att du ska känna dig trygg med hur vi på Renova behandlar dina personuppgifter. Läs mer på renova.se/dataskydd