Hur du använder ditt vågkort

För att avlämningen på anläggningarna ska fungera smidigt är det viktigt att chauffören vet hur vågkortet ska användas.

Vid invägning

  1. Kör upp fordonet på vågen
  2. Dra kortet i kortläsaren
  3. Följ instruktionerna som visas på terminalen:
    Du blir ombedd att ange materialkod, se sorteringsanvisning (pdf). Om ditt företag valt att du ska ange mottagarkod eller göra en notering i fritext ställs frågor om dessa.

Ett fåtal avfallsslag/material kan inte vägas in på det sätt som anges ovan. Om du inte hittar materialet i sorteringsanvisningen, eller har andra frågor krin in- eller utvägning på anläggningen, kontakta vågpersonalen via anrop vid vågen.

Vid utvägning

  1. Kör upp fordonet på vågen
  2. Dra kortet i kortläsaren
  3. Tryck "KLAR". Du får då en kvittens

Har du glömt vågkortet?

Vår personal på anläggningen hjälper dig med en tillfällig lösning. En administrativ avgift tas ut för detta.

Ändra vågkortsuppgifter

Kortet är en värdehandling. Om ditt företag t ex byter namn eller organisationsnummer måste du anmäla detta till Renova. Kontakta oss även för t ex ändring av mottagarkod, kontaktperson, adressändring eller notering från förare.

Mer information

Vår försäljningsavdelning för återvinning hjälper dig med frågor som rör ditt vågkort.
Du når oss via e-post atervinning.support@renova.se eller telefon 031-61 84 76.