Säker hantering av farligt avfall

Renova har kunskap och resurser att ta hand om alla typer av farligt avfall.

Vi ger dig full kontroll på ditt farliga avfall. Med speciallösningar, kompetens och alla nödvändiga tillstånd kan vi erbjuda dig en smidig hantering.

  • Ta hjälp av vår kemist för att klassificera det avfall du har idag, eller rensa bland dåliga samveten.
  • Tillsammans bedömer vi hur den fortsatta hanteringen bör se ut.
  • Du får hjälp av oss med din dokumentation.
  • Om du inte har tid och möjlighet att sortera ditt farliga avfall ordnar vi det.
  • Du kan lita på att alla typer av farligt avfall hämtas och tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Vi erbjuder utbildningspaket i hantering av farligt avfall, läs mer om hur du kan vässa medarbetarna med  utbildning.  

Vi har säkra och smarta lösningar för att förvara och hantera ditt farliga avfall och elektronikavfall. Se våra insamlingssystem här

Sortering på plats hos dig

Om du vill ha hjälp med att sortera, packa och dokumentera ditt farliga avfall kan vår personal komma till arbetsplatsen och ta hand om detta.

Lämna farligt avfall och el-avfall hos oss

Företag är välkomna att lämna farligt avfall och el-avfall direkt till vår anläggning på von Utfallsgatan 27 i Göteborg mellan kl 07.00–15.30 på vardagar. Infart via avfallskraftvärmeverkets våghus.

Flytande farligt avfall

Se information på sidan  Slam- och spoltjänster.

Mer information

Kundsupport når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.

Kundsupport farligt avfall når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 84 00 vardagar 07.30-15.30.