Jordar för olika ändamål

Du kan köpa jord direkt från vår anläggning på Marieholm med exempelvis släpkärra – eller få jorden hemkörd.

Jordblandningar

Anläggningsjord gräsmatta

(växtjord A enligt AMA Anläggning 2013)

Gräsmattejorden är till för anläggning och reparation av gräsmattor. I första hand är den avsedd för professionellt bruk. Jorden är baserad på trädgårdskompost, sand, stenmjöl, mineraljord och torv. Lägg ca 7–9 cm vid nyanläggning innan sådd. Gräsmattejorden har ett naturligt gödselinnehåll som räcker minst en växtsäsong. Tillskott av kvävegödsel kan dock behövas efter någon månad.

Främmande material - till exempel plast, metall eller glas - kan förekomma i våra jordblandningar, dock med högst 0,5 viktprocent.

Analys av gräsmattejorden

 

Odla  

Är en högkvalitativ jord. En blandning av trädgårdskompost samt torv, barkmull, sand och stenmjöl. Den är gödslad med magnesiumsulfat för att få rätt balans. Denna jord fungerar som substrat för odling i kruka, balkonglåda, pallkrage, rabatt, grönsaksland mm. Alla ingående komponenter är godkända för ekologisk odling. 

 

Trädgårdskompost

Grovsiktad trädgårdskompost
En näringsrik trädgårdskompost baserad på växtmaterial och jord, helt fri från matavfall. Den har bildats i en naturlig, mjuk komposteringsprocess och har siktats med 40 mm såll.  Mull-respektive lerhalt på 11-15 procent. Används där man snabbt vill ha ett vegetationstäcke etablerat på t.ex. vägslänter, bullervallar, schaktytor där massor från djupare lager utan mull kommit i dagen och där det inte är jättenoga med jämnheten i ytan.

Grovsiktad trädgårdskompost - anläggningsanalys
Grovsiktad trädgårdskompost - miljöanalys

Finsiktad trädgårdskompost
En näringsrik trädgårdskompost baserad på växtmaterial och jord, helt fri från matavfall. Den har bildats i en naturlig, mjuk komposteringsprocess och har siktats med 20 mm såll. Mull-respektive lerhalt på 11-15 procent. Används där man snabbt vill ha ett vegetationstäcke etablerat eller till anläggnade av gräsmatta (som alternativ till Gräsmattejord där man inte är bunden till specifikation enligt AMA.) Innehåller stor mängd ettårigt ogräs. Så gräsfrö och klipp ofta i början för en fin gräsmatta.

Finsiktad trädgårdskompost - anläggningsanalys
Finsiktad trädgårdskompost - miljöanalys
Finsiktad trädgårdskompost - siktkurva

Främmande material - till exempel plast, metall eller glas - kan förekomma i våra jordblandningar, dock med högst 0,5 viktprocent.


Hämta jord hos oss

Kom med egen släpkärra eller hämta med lastbil. Komposteringsanläggningen ligger på Marieholmsgatan 144 i Göteborg.

Obs! Kontanthantering upphörde från och med den 1 april 2015.

Öppettider

Måndag–fredag kl 07.00–16.00

Beställ hem jord

Alla jordtyperna ovan kan köpas i storsäck, en stor säck i grov väv som rymmer en kubikmeter. Vi kör ut och ställer av säcken hos dig. Du kan sedan portionera ut jordmaterialet som du vill i din trädgård eller din anläggning. Säcken kan du behålla, eller återanvända om du köper jord igen vid ett senare tillfälle. Vi kan också leverera jord i större mängder med lastbil.

Mer information

Vår kundsupport berättar mer!
Kundsupport når du via e-post 
kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.