Jordar för olika ändamål

Du kan köpa jord direkt från vår anläggning på Marieholm med exempelvis släpkärra – eller få jorden hemkörd. Läs mer om våra jordblandningar här:

Odla  

Är en högkvalitativ jord. En blandning av trädgårdskompost samt torv, barkmull, sand och stenmjöl. Den är gödslad med magnesiumsulfat för att få rätt balans. Denna jord fungerar som substrat för odling i kruka, balkonglåda, pallkrage, rabatt, grönsaksland mm. Alla ingående komponenter är godkända för ekologisk odling. 

Odla - analysrapport

 

Anläggningsjord gräsmatta

(växtjord A enligt AMA Anläggning 2013)

Gräsmattejorden är till för anläggning och reparation av gräsmattor. I första hand är den avsedd för professionellt bruk. Jorden är baserad på trädgårdskompost, sand, stenmjöl, mineraljord och torv. Lägg ca 7–9 cm vid nyanläggning innan sådd. Gräsmattejorden har ett naturligt gödselinnehåll som räcker minst en växtsäsong. Tillskott av kvävegödsel kan dock behövas efter någon månad.


Främmande material - till exempel plast, metall eller glas - kan förekomma i våra jordblandningar, dock med högst 0,5 viktprocent.

Anläggningsjord gräsmatta - analysrapport

 

Trädgårdskompost

Grovsiktad trädgårdskompost

En jordförbättringskompost. Består av trädgårdsavfall som brutits ned under ca 6-7 månader. Materialet är alltså inte helt nedbrutet, vilket gör det extra lämpligt till jordförbättring, vitalisering och gynnande av mikrolivet i jorden. Ett ca 5 cm lager brukas eller fräses ned. Siktad 0-40 mm.

 

Finsiktad trädgårdskompost

En gödningskompost. Består av väl omsatt trädgårdsavfall som brutits ned till kompostjord i över ett år. Eftersom delar av näringen i denna kompost är lättillgänglig att den fungerar den utmärkt som gödningsmedel för grödor och träd under växtsäsong. Ett lager på ca 3 cm ytmyllas/mulchas runt grödor eller lägges ut runt fruktträd. Siktad 0-20 mm. 

Finsiktad trädgårdskompost - analysrapport

Främmande material - till exempel plast, metall eller glas - kan förekomma i våra jordblandningar, dock med högst 0,5 viktprocent.


Hämta jord hos oss

Kom med egen släpkärra eller hämta med lastbil. Komposteringsanläggningen ligger på Marieholmsgatan 144 i Göteborg.

Obs! Betalning endast med kort.

Öppettider

Måndag–fredag kl 07.00–16.00

Beställ hem jord

Alla jordtyperna ovan kan köpas i storsäck, en stor säck i grov väv som rymmer en kubikmeter. Vi kör ut och ställer av säcken hos dig. Du kan sedan portionera ut jordmaterialet som du vill i din trädgård eller din anläggning. Säcken kan du behålla, eller återanvända om du köper jord igen vid ett senare tillfälle. Vi kan också leverera jord i större mängder med lastbil.

Mer information

Vår kundsupport berättar mer!
Kundsupport når du via e-post 
kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.

Kundsupport farligt avfall når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 84 00 vardagar 07.30-15.30.