Nyplanterad odlingslott

Naturliga jordar och jordförbättring

Ska du plantera, anlägga gräsmatta eller gödsla? På Marieholm gör vi jordar och kompost baserade på lokalt trädgårdsavfall.

Odla planteringsjord

Odla är en högkvalitativ jord. En blandning av trädgårdskompost samt torv, barkmull, sand och stenmjöl. Denna jord fungerar som substrat för odling i kruka, balkonglåda, pallkrage, rabatt, grönsaksland mm. Alla ingående komponenter är godkända för ekologisk odling. 

Odla planteringsjord passar att användas till bland annat

  • Grönsaker
  • Sommarblommor
  • Perenner
  • Krukor
  • Balkonglådor
  • Pallkragar
  • Rabatter
  • Grönsaksland

Främmande material (exempelvis plast, metall eller glas) kan förekomma i våra jordblandningar, dock med högst 0,5 viktprocent.

Kontakta kundsupport för mer information om pris.

 

Anläggningsjord gräsmatta

Växtjord A enligt AMA Anläggning 2013

Gräsmattejorden är till för anläggning och reparation av gräsmattor. I första hand är den avsedd för professionellt bruk. Jorden är baserad på trädgårdskompost, sand, stenmjöl, mineraljord och torv. Lägg ca 7–9 cm vid nyanläggning innan sådd. Gräsmattejorden har ett naturligt gödselinnehåll som räcker minst en växtsäsong. Tillskott av kvävegödsel kan dock behövas efter någon månad.

Främmande material - till exempel plast, metall eller glas - kan förekomma i våra jordblandningar, dock med högst 0,5 viktprocent.

Kontakta kundsupport för mer information om pris.

 

Finsiktad trädgårdskompost

En gödningskompost. Består av väl omsatt trädgårdsavfall som brutits ned till kompostjord i över ett år. Eftersom delar av näringen i denna kompost är lättillgänglig fungerar den utmärkt som gödningsmedel för grödor och träd under växtsäsong. Ett lager på ca 3 cm ytmyllas/mulchas runt grödor eller lägges ut runt fruktträd. Siktad 0-20 mm. 

Främmande material (exempelvis plast, metall eller glas) kan förekomma i våra jordblandningar, dock med högst 0,5 viktprocent.

Analysrapporter jordar och kompost 2019

 


 

Hämta jord hos oss

Kom med egen släpkärra eller hämta med lastbil. 
Släpkärra = max 700 kg.

ADRESS: Marieholmsgatan 144, 415 02 Göteborg
ÖPPETTIDER: Måndag–fredag kl 07.00–16.00 (Rasttider 9.00 – 9.30, 11.00 – 11.30, 13.00 – 13.30
BETALNING: OBS! Betalning kan endast ske med kort.

 

Beställ jord hem till trädgården

Alla jordtyperna ovan kan köpas i storsäck, en stor säck i grov väv som rymmer en kubikmeter. Vi kör ut och ställer av säcken hos dig. Du kan sedan portionera ut jordmaterialet som du vill i din trädgård eller din anläggning. Säcken kan du behålla, eller återanvända om du köper jord igen vid ett senare tillfälle. Vi kan också leverera jord i större mängder med lastbil.

Kontakta kundsupport för mer information om pris för utkörning och bokning.

 


 

Mer information

Kundsupport når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.

Kundsupport farligt avfall når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 84 00 vardagar 07.30-15.30.