Renova Miljöservice – skötsel och städning av miljörum

Låt vår servicepersonal ta hand om allt som har med miljörummet att göra. Från att städa och se till att sorteringen fungerar till att svara på frågor från personal och hyresgäster.

Vi tar hand om ditt miljörum och hjälper dig även att utveckla ditt miljöarbete. Kan avfallshanteringen och återvinningen i fastigheten förbättras? Behövs fler kärl, tätare hämtningsintervaller eller möjlighet att lämna fler fraktioner?

Låt oss hjälpa dig med:

  • Sopning av golv, samt upplockning av material.
  • Skyltning av vägg/kärl för respektive fraktion.
  • Iordningställande av kärl.
  • Rättning av enstaka sorteringsfel.
  • Informera om eventuella avvikelser.


Tilläggstjänster:

  • Tvätt av kärl och miljörum.
  • Hjälp vid stopp i sopnedkast.
  • Hämtning/byte av kärl uppe i våningsplan.
  • Skifte av sopkärl under sopnedkast.
  • Komprimering av well och plast i balpress hos företagskunder.
Mer information

Vår kundsupport berättar mer!
Kundsupport når du via e-post 
kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.