Risk- och sekretessavfall

Behöver du hjälp med ditt risk- eller sekretessavfall? Renova har kunskap och speciell utrustning för dessa typer av avfall.

Riskavfall hanteras separat

Allt riskavfall ska hanteras enligt särskilda rutiner och får inte blandas med annat avfall. Renova hämtar och förbränner riskavfallet på ett säkert sätt.

Exempel på riskavfall som kan lämnas till energiåtervinning är:

  • läkemedelsavfall
  • skärande och stickande avfall
  • smittförande avfall

Renova har en särskild  mottagningsanläggning för risk- och sekretessavfall vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Där hanteras riskavfallet i kartong på pall. Avfallet förs automatiskt till förbränningsugnen och inmatningen kontrolleras.

 
Kartong (engångsemballage) för riskavfall:
Mått h 800 mm, b 1200 mm, d 800 mm.  Kartongen ställs alltid på pall.

Sekretessavfall

När företag och verksamheter har känsligt material som inte får hamna i orätta händer, ser vi till att hemligheterna förblir hemliga, samtidigt som de får en miljömässigt bra destruktion.

Renova Reliable - garanterad sekretess

Vår tjänst för blandat brännbart material, till exempel; papper, cd-skivor, pärmar eller mappar. Med Renova Reliable kan du vara helt säker på att ditt avfall behandlas med sekretess. Tjänsten omfattar hela kedjan från insamling till slutlig destruktion genom förbränning. Den är utvecklad i enlighet med SS-EN 157132009 (Säker destruktion av konfidenciellt material).

Avfallet samlas in i den specialdesignade sekretessmöbeln (för mått se sidan kärl & övrig  utrustning). När det invändiga kärlet är fullt byts det ut mot ett tomt. Kärlet är låsbart och avfallet transporteras i låsta och larmade fordon. Insamlingspersonalen är specialutbildad, har tystnadsplikt och bär synlig fotolegitimation.

Avfallet lämnas vid den speciella mottagningsanläggningen för risk- och sekretessavfall vid Renovas avfallskraftvärmeverk. Därifrån matas det direkt in i ugnarna och förbränns under kontrollerade former. 


Hela insamlings- och behandlingskedjan dokumenteras genom avläsning av "tagg" på möbeln.

Brännbart material - kärl

Renova hämtar även brännbart, känsligt material i kärl. Du kan välja mellan schemalagd tömning var fjärde vecka eller budad hämtning där vi tömmer inom fem arbetsdagar.

Behållare

Låsbart kärl i plast 190 liter med inkastlucka (samma kärl som på bilden ovan)

Brännbart material - container

Om verksamheten har stora mängder brännbart, känsligt material kan det även förvaras i en täckt, låsbar container.

Elektronikavfall

Exempel: Hårddiskar, servrar eller annat elektroniskt material som innehåller känslig information.
Lämplig förvaring är en box för sekretesselektronik 500 liter. Låsbart lock och låsbar dörr på sidan för lättare hantering.

Boxen hämtas och avfallet demonteras vid Renovas anläggning för elektronikavfall. Farligt avfall plockas bort och de återvinningsbara materialen tas tillvara. Delarna med känsligt material krossas med hammarkvarn.
Vi lämnar intyg på destruktionen om så önskas.

Specialavfall

Exempelvis varupartier från tillverkningsindustri eller distributionsled som ska kasseras eller förstöras på ett säkert sätt för att inte komma i orätta händer. Specialavfall hanteras olika beroende på vad det är. Det kan förbrännas, fragmenteras eller deponeras. Renova har olika storlekar på täckta, låsbara containrar för förvaring av avfallet.
Det finns möjlighet att närvara vid destruktionen om så önskas.

Mer information

Vår kundsupport berättar mer!
Kundsupport når du via e-post 
kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.