Risk- och sekretessavfall

Behöver du hjälp med ditt risk- eller sekretessavfall? Renova har kunskap och speciell utrustning för dessa typer av avfall.

Riskavfall hanteras separat

Allt riskavfall ska hanteras enligt särskilda rutiner och får inte blandas med annat avfall. Renova hämtar och förbränner riskavfallet på ett säkert sätt.

Exempel på riskavfall som kan lämnas till energiåtervinning är:

  • läkemedelsavfall
  • skärande och stickande avfall
  • smittförande avfall

Renova har en särskild  mottagningsanläggning för risk- och sekretessavfall vid avfallskraftvärmeverket i Sävenäs. Där hanteras riskavfallet i kartong på pall. Avfallet förs automatiskt till förbränningsugnen och inmatningen kontrolleras.

 
Kartong (engångsemballage) för riskavfall:
Mått h 800 mm, b 1200 mm, d 800 mm.  Kartongen ställs alltid på pall.

Sekretessavfall - destruktion av känsligt material

När din verksamhet har känsligt material som inte får hamna i orätta händer, tar vi hand om materialet på ett säkert sätt. Samtidigt ser vi till att avfallet får en miljömässigt bra destruktion.

Brännbart material i kärl

Känsligt material som exempelvis papper, cd-skivor och mappar hanteras lämpligast i kärl. Vi erbjuder ett låsbart kärl med inkastlucka och innersäck. Välj mellan schemalagd tömning eller budad tömning, där du hör av dig när kärlet är fullt.

Så här hanterar vi avfallet:

  • Vi transporterar det i låst och larmat fordon. Insamlingspersonalen är specialutbildad.
  • Avfallet lämnas vid den speciella mottagningsanläggningen för risk- och sekretessavfall vid Renovas avfallskraftvärmeverk.

För dig som vill ha en diskret möbel att dölja kärlet i erbjuder vi ett låsbart skåp.

Elektronikavfall

Vill du sortera ut hårddiskar, servrar eller annat elektroniskt material som innehåller känslig information? Vi hämtar avfallet och demonterar det vid Renovas anläggning för elektronikavfall. Delarna som innehåller känsligt material destrueras. Återvinningsbart material tas till vara. Elektronikavfall kan förvaras på olika sätt hos kunden. Renova erbjuder olika typer av behållare.

Brännbart material i container

Större mängder brännbart, känsligt material kan förvaras i täckt, låsbar container. Detta material förbränns under övervakning i avfallskraftvärmeverket. 

Specialavfall

Avfallet kan exempelvis bestå av varupartier från tillverkningsindustri eller distributionsled som ska kasseras eller förstöras på ett säkert sätt för att inte komma i orätta händer. Specialavfall hanteras med olika metoder. Det finns möjlighet att närvara vid destruktionen.

Vi lämnar intyg på destruktionen om så önskas. Detta gäller givetvis för samtliga material och behandlingsmetoder.

Mer information

Vår kundsupport berättar mer!
Kundsupport når du via e-post 
kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.

Kundsupport farligt avfall når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 84 00 vardagar 07.30-15.30.