Slamsugning och högtrycksspolning

Renova hjälper dig med alla typer av uppdrag inom slamsugning och högtrycksspolning. Vi har även tillstånd och resurser att ta hand om flytande avfall som klassas som farligt avfall, till exempel oljor och bränslen.

Förebyggande eller akut

Vi arbetar  förebyggande med inspektion och service, och dygnet runt finns  beredskap  för att kunna hjälpa dig med akuta uppdrag. Våra  fordon har kapacitet för stora mängder flytande avfall.  Det finns också specialbyggda bilar för trånga utrymmen.

Vi hjälper dig med:

  • Slamsugning av gatubrunnar
  • Slamsugning och besiktning av pumpgropar 
  • Slamsugning och  besiktig av fettavskiljare.
  • Slamsugning av övrigt organiskt slam, t ex från livsmedelsindustri
  • Torrsugning av exempelvis sand eller säd.

Vill du ha hjälp med slamsugning av farligt avfall,  rengöring och besiktning av tankar eller högtrycksspolning? Läs mer på respektive sida.

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter klockan 16.30, samt lör- sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75.

Mer information

Vår kundsupport berättar mer!
Kundsupport når du via e-post 
kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.