Slamsugning och högtrycksspolning

Renova hjälper dig med alla typer av uppdrag inom slamsugning och högtrycksspolning. Vi har även tillstånd och resurser att ta hand om flytande avfall som klassas som farligt avfall, till exempel oljor och bränslen.

Förebyggande eller akut

Vi arbetar förebyggande med inspektion och service, dygnet runt finns beredskap för att kunna hjälpa dig med akuta uppdrag. Våra fordon har kapacitet för stora mängder flytande avfall. Det finns också specialbyggda bilar för trånga utrymmen.

Vi hjälper dig med:

  • Slamsugning av gatubrunnar
  • Slamsugning och besiktning av pumpgropar
  • Slamsugning av fettavskiljare
  • Slamsugning av övrigt organiskt slam, tex från livsmedelsindustri
  • Torrsugning av t ex sand eller säd

Vill du ha hjälp med slamsugning av farligt avfall,  rengöring och besiktning av tankar eller högtrycksspolning? Läs mer på respektive sida.

Jourtelefon slamsugning

Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter klockan 16.30, samt lör- sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75.

Mer information

Kundsupport når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.

Kundsupport farligt avfall når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 84 00 vardagar 07.30-15.30.