Slamsugning av farligt avfall

Det finns många regler kring hantering och transport av farligt avfall. Vi har utbildning, utrustning och certifiering för dessa arbeten.

Vi hjälper dig med:

 • Slamsugning av oljeavskiljare, tvättrännor och  spolgropar
 • Återkommande besiktning av oljeavskiljare (1 och 5 år)
 • Slamsugning av lösningsmedel och andra flytande kemikalier
 • Slamsugning av kemikalie- eller oljespill

Tankar och cisterner:
kontroll, rengöring med mera

Renova är ackrediterade av Swedac för cisternkontroll.

Vi hjälper dig med:

 • Installationskontroll före användning av ny tank/cistern
 • Revisionskontroll vid flytt eller ändring av tank/cistern
 • Återkommande kontroller  (3, 6 eller 12 år)
 • Överflyttning av material från en tank/cistern till en annan
 • Rengöring, reparation och målning
 • Avgasning av tank/cistern
 • Stängning av tank/cistern (innebär att vi tar bort den eller fyller den med sand)

Mer information

Vår kundsupport berättar mer!
Kundsupport når du via e-post 
kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.