Slamsugning av farligt avfall

Det finns många regler kring hantering och transport av farligt avfall. Vi har utbildning, utrustning och certifiering för dessa arbeten.

Vi hjälper dig med:

  • Slamsugning av oljeavskiljare, tvättrännor och  spolgropar
  • Återkommande besiktning av oljeavskiljare (1 och 5 år)
  • Slamsugning av lösningsmedel och andra flytande kemikalier
  • Slamsugning av kemikalie- eller oljespill

Kontroll och rengöring av tankar och cisterner

Renova är ackrediterade av Swedac för cisternkontroll.

Vi hjälper dig med:

  • Kontroll vid installation och revision samt återkommande kontroller
  • Överflyttning av material från en tank/cistern till en annan
  • Rengöring, reparation och målning
  • Avgasning av tank/cistern
  • Demontering av tankar

Mer information

Kundsupport når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.

Kundsupport farligt avfall når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 84 00 vardagar 07.30-15.30.