Högtrycksspolning

Har avloppet proppat igen? Behöver du veta statusen på dina ledningar? Behöver ditt miljörum rengöras? Vi har den utrustning som behövs. Vi har dessutom beredskap dygnet runt för akuta uppdrag.

Vi hjälper dig med:

  • Spolning av ledningsnät, stammar och dagvattenbrunnar 
  • Inspektion med kamera i alla typer av dagvatten- och spillvattennät
  • Akuta stopp och underhållsspolning av avlopp i fastigheter
  • Spolning av husfasader och hängrännor
  • Rengöring av exempelvis miljörum, garage och tvättrännor
  • Vattenpåfyllning  

 

Mer information

Kundsupport når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.

Kundsupport farligt avfall når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 84 00 vardagar 07.30-15.30.