Kärl & övrig utrustning

Här hittar du alla kärl, rullstöd och annan utrustning du behöver för att sortera och hantera avfall och återvinningsmaterial i ditt miljörum. En balpress eller komprimator kan underlätta om du har större volymer.

Se också våra paketlösningar för återvinning.

Balpressar
Komprimatorer
Källsorteringsmöbler
Kärl standardstorlekar
Sekretesskärl och sekretessmöbel
Rullstöd wellpapp
Säckar, avfallspåsar och storsäckar
Tillbehör återvinning
Underjordsbehållare/markbehållare
Mer information

Kundsupport når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.

Kundsupport farligt avfall når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 84 00 vardagar 07.30-15.30.