Farligt avfall och el-avfall

Renova har behållare och utrustning för alla typer av farligt avfall och el-avfall.

Grön station för kontoret
FA-skåp
LOTS- behållare för verkstadens farliga avfall
Samlaren - lämplig för butiker
Lysrörsbehållare
Backar, fat och väggställ
Elektronikbehållare
Mer information

Kundsupport når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.

Kundsupport farligt avfall når du via e-post kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 84 00 vardagar 07.30-15.30.