Eget vågkort?

Om ditt företag lämnar avfall eller återvinningsmaterial till Renovas anläggningar kan du använda dig av vågkort för att registrera hur mycket avfall du lämnat. Behandlingsavgiften faktureras då företaget.

Vågkortet gäller vid avfallskraftvärmeverket, vid våra deponier, sorteringsanläggningar och omlastningsstationer. Det gäller också på vår komposteringsanläggning och våra återvinningscentraler för småföretagare.
Kortet är en värdehandling! Om företaget t ex byter namn eller organisationsnummer måste du anmäla detta till Renova.

Ansökan om vågkort

På sidan Blanketter hittar du en blankett för ansökan om vågkort, samt de särskilda avtalsvillkor som gäller då.

Återvinning för småföretagare

Numera erbjuder Renova två återvinningscentraler för småföretagare, där du använder ditt vågkort. Företags-ÅVC:erna finns i Högsbo och på Skräppekärr i Göteborg. Läs mer på sidan  ÅVC för företag.

Kortet gäller inte på vanliga återvinningscentraler

Vågkort gäller inte på vanliga återvinningscentraler. Respektive kommun (i Göteborg Kretslopp och vatten) administrerar ÅVC-kort och bestämmer regler för vad företag eventuellt får lämna på återvinningscentralerna.

Mer information

Vår kundsupport berättar mer!
Kundsupport når du via e-post 
kundservice@renova.se 
eller telefon 031-61 85 30 vardagar 07.00-16.30.