HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Cirkulär ekonomi – framtidens modell

För en hållbar utveckling krävs en ekonomi som bygger på kretslopp – en cirkulär ekonomi. Där används resurser på ett effektivt och klokt sätt, och där ges förutsättningar att förebygga avfall: produkter hyrs istället för köps, de repareras och återanvänds. Design och materialval anpassas så att uttjänta produkter går lätt att återvinna.

Fundera över en produkt: sätt in den i vårt hjul för cirkulär ekonomi här under och fundera på hur miljöavtrycket skulle kunna minska. Vad kan göras i de olika stegen? 


1. AFFÄRSMODELL

Redan i affärsmodellen bör man tänka på produktens hela livscykel inklusive när produkten blir till avfall. En effektivare materialanvändning och ett mindre miljöavtryck är målet. Kan erbjudandet av funktioner och tjänster maximera användandet av produkten? Hur ska service, reparationer, uppgradering och återtillverkning gå till? Det är särkilt viktigt att fokusera på materialen om de är svårnedbrytbara, av fossilt ursprung eller innehåller sällsynta ämnen.


2. DESIGN & PRODUKTION

Oavsett om produkten ska återtas för underhåll, uppgradering och service, eller om den ska återvinnas som komponenter eller material, måste utformningen och materialvalet anpassas för detta. Vilken kvalitet får produkten, vilket miljöavtryck ge


3. ANVÄNDA & ÅTERANVÄNDA

En produkt ska ha en pålitlig funktion och kunna användas länge. Återanvändning, underhåll och reparation av produkter är det normala. Det nya fokuset är tillgång till produktens funktion – du köper inte ”hårdvara” utan betalar för användningen, till exempel genom att hyra eller prenumerera.

 

 

4. KOMPONENT

Till slut blir produkterna ändå uttjänta. I den cirkulära ekonomin tas då, i första hand, värdefulla komponenter till vara.

5. MATERIAL

Materialåtervinning blir nästa alternativ. Plaster, papper, kartong, metall, skrot och gips är några exempel på material som återvinns idag.


6. ATOM & MOLEKYL

Även på atom- och molekylnivå kan man tala om återvinning. Särskilt värdefulla ämnen kan plockas ut. Störande ämnen kan tas bort för att avgifta kretsloppet. Matavfall som rötas till metan (biogas) är ett exempel på återvinning på molekylnivå.

 

7. ENERGI

Energiåtervinning till värme och el är sättet att nyttiggöra de rester som inte går att återvinna på annat sätt.