HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Ekonomisk hållbarhet
…handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Ekonomisk tillväxt ska ske utan att skapa resurs- och miljöproblem, så att välfärden för alla ökar.
Samarbetet med Renova
ska uppfylla JM:s miljömål
Svensk byggsektor genererar ungefär tio miljoner ton avfall om året. Det motsvarar nära en tredjedel av landets totala avfallsmängd*. JM, ett av Sveriges största byggföretag, har som mål att halvera sitt byggavfall till 2021. Dessutom ska 80 procent av avfallet sorteras så att materialåtervinning blir möjligt redan 2019.
KUNDCASE RENOVA OCH JM

Kundportalen utsågs till Årets hållbara projekt

Renovas kundportal vann priset som Årets hållbara projekt vid IT-galan i Stockholm i december.

Galan anordnas av CIO Sweden, ett nätmagasin för ledare inom kommunikations- och ITbranschen. ”Årets hållbara projekt” var en av sex kategorier i ”CIO Awards” där man prisar digitaliseringssatsningar och personer inom området.

Juryns motivering för att välja Renova löd: ”Genom en generös spridning av information och visualiserad kunskap bidrar Årets hållbara projekt 2018 både till miljömässig hållbarhet och ökat ekonomiskt värde. Med ett tydligt fokus på att lyssna till och hjälpa sina kunder driver årets vinnare miljöarbetet i en hel region framför sig. Ett arbete som ligger helt rätt i tiden”.

Renovas kundportal lanserades i början av år 2017, och utvecklas successivt med nya funktioner.

Way Out West
– ett medvetet evenemang
Det är som att bygga upp en mindre stad. Där ska 30 000 besökare om dagen sedan lyssna på musik, äta och dricka i dagarna tre – innan den rivs ner igen. – Att samla så mycket folk på en plats är en hållbarhetsmässig paradox, säger Fredrik Holmstedt, Production Manager på Luger, arrangören bakom musikfestivalen Way Out West i Göteborg.
KUNDCASE RENOVA OCH WOW