HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Kundportalen utsågs till Årets hållbara projekt

Renovas kundportal vann priset som Årets hållbara projekt vid IT-galan i Stockholm i december.

Galan anordnas av CIO Sweden, ett nätmagasin för ledare inom kommunikations- och ITbranschen. ”Årets hållbara projekt” var en av sex kategorier i ”CIO Awards” där man prisar digitaliseringssatsningar och personer inom området.

Juryns motivering för att välja Renova löd: ”Genom en generös spridning av information och visualiserad kunskap bidrar Årets hållbara projekt 2018 både till miljömässig hållbarhet och ökat ekonomiskt värde. Med ett tydligt fokus på att lyssna till och hjälpa sina kunder driver årets vinnare miljöarbetet i en hel region framför sig. Ett arbete som ligger helt rätt i tiden”.

Renovas kundportal lanserades i början av år 2017, och utvecklas successivt med nya funktioner.