HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Way Out West – ett medvetet evenemang

Det är som att bygga upp en mindre stad. Där ska 30 000 besökare om dagen sedan lyssna på musik, äta och dricka i dagarna tre – innan den rivs ner igen.
– Att samla så mycket folk på en plats är en hållbarhetsmässig paradox, säger Fredrik Holmstedt, Production Manager på Luger, arrangören bakom musikfestivalen Way Out West i Göteborg.

– Vi ser social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet som tre ben som måste vara lika långa. Verksamheten måste balansera jämnt för att bli långsiktigt hållbar, menar Fredrik Holmstedt.

När det gäller de sociala och ekonomiska områdena ligger Way Out West på plussidan – men historiskt sett har festivaler en negativ påverkan på det ekologiska. Luger ville lyfta upp problematiken och beslutade därför redan från den första Way Out West 2007 att jobba målmedvetet med miljö- och klimatfrågorna.

Vi ser social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet som tre ben som måste vara lika långa.

Fredrik Holmstedt, Production Manager, Luger

Tar ansvar för hela kedjan

Renova Miljö var med i bilden från start och är en viktig samarbetspartner. Renova Miljö hanterar idag allt avfall som rör festivalen och har dessutom en projektledande roll. Det innebär ett ansvar för hela kedjan – från planering och samarbete med utställare och restauranger till att ställa ut kärl, tömma dem, sortera och frakta bort. Inte bara under de tre festivaldagarna, utan även då festivalen byggs upp och när den rivs ner.

Filip Ryd är evenemangsansvarig på Renova Miljö och projektleder avfallshanteringen på Way Out West.

– Vi på Renova måste hela tiden tänka ett steg längre och försöka hitta lösningar som är kostnadseffektiva, säger han. Vi jobbar långsiktigt tillsammans med Luger för att effektivisera hanteringen och minska miljöpåverkan så mycket som möjligt.


SÅ GÅR
SORTERINGEN TILL

Besökarna kan sortera sitt avfall i ”pant” och ”brännbart”. Backstage finns alla möjligheter till sortering – från metall och plast till batterier och farligt avfall. Renova Miljö har arbetsledare på plats med 50 funktionärer till sin hjälp. De samlar in avfallet i säckar till miljöstationer backstage, där det sorteras. I utkanten av festivalområdet fylls därefter containrar och komprimatorer med de olika avfallsslagen, för vidare transport till återvinning.

 

Minimera och sortera

Målet är att minimera det brännbara avfallet, men det allra bästa är naturligtvis om mängden avfall kan minskas redan från början.

– Vi träffar utställarna och diskuterar hur de kan bidra. Exempelvis kanske de inte måste dela ut flyers eller giveaways i plast som sedan bara slängs, säger Filip Ryd. Det är inte svårt att få gehör. Det gäller bara att tänka till. Sortering till exempel är naturligt för både utställare och krögare. Vi hjälper till med rådgivning och ser till att de får den utrustning de behöver.

Att alla inblandade aktörer hjälps åt gör det lättare att hålla festivalen ren och trivsam för besökare och personal. Men det är också viktigt med tanke på klimatpåverkan och hur hållbar festivalen är i det långa loppet. 2012 tog man till exempel ett steg som kom att få stor betydelse. Från och med då serveras endast vegetarisk mat och dryck på festivalområdet. Plötsligt blev de tre benen lika långa. Samtidigt som närvaron på festivalen ökade med 13 procent, reducerades det ekologiska fotavtrycket med 40 procent.

– Vårt övergripande mål är att en festivaldeltagare inte ska vara sämre för miljön än genomsnittssvensken en vanlig vardag, säger Fredrik Holmstedt. Vårt samarbete med Renova är väldigt fruktsamt. De har både expertisen och idéerna och utmanar oss att ständigt hitta nya, bättre lösningar.

 

 

 

Foto: Faramarz Gosheh - Way Out West