HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Global Reporting Initiative (GRI)
Vi har utgått från delar av Global Reporting Initiative och redovisar relevanta indikatorer. Redovisningen gör inte anspråk på att vara en fullständig GRI-rapport och är inte tredjepartsgranskad.

Här redovisar vi nyckeltal för 2018 när det gäller ekonomiskt skapat värde.

LÄS MER

Här redovisar vi den statistik som gäller anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter och Renovas roll i samhället.

TA DEL AV STATISTIKEN

Här redovisar vi vår miljöpåverkan till exempel energianvändning, utsläpp av växthusgaser och föroreningar.

SE NYCKELTALEN