Samhällsnytta varje dag

Tillsammans gör vi skillnad. Tekniker, miljöarbetare, mekaniker, säljare, kundservicemedarbetare – alla gör vi vad vi kan, varje dag, för att skapa ett hållbart samhälle tillsammans med våra kunder och ägare.

På Renova tar vi hand om avfallet och återvinningsmaterialet du vill bli av med. Vi säkerställer en säker och miljöriktig hantering hela vägen till återvinning, förvaring eller destruktion. 2021 tog vi emot 1 266 100 ton återvinningsmaterial och avfall i Västsverige.

Kundanpassade lösningar

Tillsammans med våra kunder tar vi fram ekonomiskt och miljömässigt långsiktiga lösningar. Så att avfallshanteringen passar just deras behov. När avfallet blir hämtat, eller lämnat på någon av våra återvinningscentraler för företag, börjar vårt jobb och man kan följa vad som händer med avfallet i kundportalen.

Vårt mål är att avfallet ska återvinnas i så stor utsträckning som möjligt. Idag återvinns drygt 90 procent av det avfall vi tar emot till nytt material eller energi.

Pråm på Göta Älv med återvinningsstation

Hitta nya hållbara sätt

Vi försöker ständigt hitta nya hållbara lösningar i vår verksamhet. Här är några exempel: 

 • Vi var först i världen med en fossiloberoende fordonsflotta – femton år före de nationella målen. Läs om våra hållbara transporter 
 • Tillsammans med Volvo och Göteborgs Stad har vi tagit fram en av världens första elsopbilar, som nu är i drift. Läs nyheten om när den kom
 • Oljebrännarna på vårt avfallskraftvärmeverk i Sävenäs är ombyggda och anpassade för att drivas med RME (rapsmetylester eller ”biodiesel”) istället för fossil olja. 
 • Vi utvecklar en bränslecellsdriven sopbil tillsammans med Scania.
 • Vi bygger en världsunik metallåtervinning på avfallskraftvärmeverket på Sävenäs där vi ska återvinna zink ur askan.
 • På vår avfallsanläggning i Fläskebo har vi ett nytt reningsverk som renar vattnet från miljöfarliga PFAS-ämnen.
 • Vi testar en självkörande sopbil som kan gå mellan hämtningsställen enligt en förprogrammerad rutt.
 • Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Sobona och Göteborgs stad har vi startat Jobbspår avfall och återvinning. I projektet varvas svenskundervisning med praktik och C-körkortslektioner. Målet är att jobba som miljöarbetare på Renova.
 • I projektet Re:pipe materialåtervinner vi rör från byggavfall vilket sparar ca 50 miljoner kronor per år och minskar koldioxidutsläppen.  
 • Tillsammans med Kretslopp och vatten inom Göteborgs Stad har vi inlett ett försök med en flytande återvinningscentral på älven i Göteborg.  

Läs om vilka hållbarhetsfrågor vi jobbar med

Forskning och utveckling

I samarbete med kunder, ägare, bransch och akademi utvecklar vi miljösmarta tjänster, fordon och processer för avfallsbehandling. Varje år delar vi ut ett miljöstipendium till unga forskare från Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola.

Här är våra miljöstipendiater 

Två kollegor pratar i kontrollrummet på avfallskraftvärmeverket

Egna anläggningar

Genom våra egna anläggningar kan vi säkra processer och ha koll på hela kedjan:

 • Avfallskraftvärmeverk
 • Sorteringsanläggningar
 • Behandlingsanläggning för biologiskt avfall
 • Anläggning för farligt avfall och elektronik
 • Omlastningsstationer
 • Deponier
 • Fordonsverkstad och fordonstvätt
 • Plåt- och maskinverkstad

Det gör vi vid våra anläggningar

Två kollegor utbildar i Miljöskola Avfall

Utbildning i miljöfrågor

På uppdrag av våra ägarkommuner ordnar vi miljöutbildningar för skolor och kommunala verksamheter. Vi erbjuder också miljöutbildningar för företag och verksamheter.
Läs mer och boka ditt besök

Miljöarbetare jobbar på liftdumper

Social hållbarhet

För oss är det viktigt att främja ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Vi jobbar aktivt med att våra medarbetare ska hålla hela arbetslivet och även därefter. 

Under 2019 har fokus legat på förebyggande arbete för en god hälsa liksom att förstärka arbetsmiljöarbetet. Ett exempel är funktionsanalyser som har erbjudits medarbetare som har fysiskt tunga arbeten. Några andra exempel är att vi genomför medarbetarenkäter för att ta tempen på arbetsplatsen och jobbar med delaktigt förbättringsarbete.

Certifierade

Renovakoncernen har ett certifierat ledningssystem för miljö (ISO 14 0001:2015), kvalitet (ISO 9001:2015) och arbetsmiljö (ISO 45001:2018).

Här finns certifikat

Miljörapporter

För att bedriva vår verksamhet måste vi i de flesta fall ha tillstånd enligt miljöbalken. Dessutom har vi en skyldighet att rapportera till myndigheterna om vår miljöpåverkan. Detta gör vi i våra årliga miljörapporter. För frågor om tillstånd och miljörapporter, kontakta gärna Lisa Bindgård, telefon. 031-61 82 28, e-post: lisa.bindgard@renova.se.