Två miljöarbetare framför Renovas turkosa elsopbil

Fordonsutveckling med framtidsfokus

Vi har satt vår första helt eldrivna sopbil i trafik. Samtidigt har vi börjat ett nytt spännande utvecklingsprojekt med fokus på bränsleceller och vätgas. Att driva på utvecklingen för renare, tystare och klimatvänligare transporter är en viktig och självklar del av vårt hållbarhetsarbete. Här är några av milstolparna på en resa som började för 25 år sedan.

Elsopbil och bränslecellsteknik

Våren 2018 visade vi tillsammans, Göteborgs Stad och Volvo Lastvagnar upp en helt eldriven sopbil med batteribaserad energilagring. Bara ett halvår senare inleddes ännu ett innovativt samarbete kring eldrivna avfallstransporter mellan Renova, Scania, PowerCell och Joab. Den här gången med fokus på vätgas och bränslecellsteknik. Två projekt i riktning mot samma mål: Renare, tystare och klimatvänligare transporter.

Vägen framåt

Riktar vi blicken fem, tio år framåt i tiden kommer en stor del av vårt arbete att utföras med eldrivna sopbilar, tack vare kombinationen av nollutsläpp och låg ljudnivå. Som kommunägt företag har Renova en unik möjlighet och ett uttalat uppdrag att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför kommer vi att fortsätta att leda arbetet för hållbara transporter, både genom egna initiativ och tillsammans med våra samarbetspartners och ägare.

Fossilfri fordonsflotta - femton år före nationella målen

Sedan 2015 drivs alla Renovas sopbilar av förnybara bränslen. Av totalt cirka 240 tunga fordon går 230 på HVO, ett fossilfritt drivmedel som tillverkas av vegetabiliska och oljor eller animaliskt fett. Resterande tunga fordon går på biogas.

En tillbakablick

Arbetet med att minska miljöpåverkan från våra transporter började på allvar i mitten av 1990-talet, när vi byggde om några av våra dieseldrivna sopbilar till gasdrift. Sedan dess har vi i nära samarbete med ägarkommuner, fordons- och bränsleleverantörer och universitet och högskola, medverkat i flera banbrytande samarbeten.

Hybrid

2002 var det dags för nästa stora steg – en hybridlösning där en gasdriven lastbil utrustades för eldriven sopkomprimering, för att minska bränsleförbrukning, utsläpp och buller. Tillsammans med Volvo Lastvagnar och påbyggaren Norba utvecklade vi en sopbil där komprimeringen sker helt elektriskt, utan störande motorbuller och avgaser. Lösningen väckte ett enormt intresse både i Sverige och utomlands.

Hybrid med elmotor minskade utsläppen

Sex år senare år utökade vi vår sopbilsflotta med tre elhybrider. Förutom en dieselmotor var fordonen också utrustade med en elmotor, som användes för komprimering och för att driva bilen vid lägre hastigheter och tomgångskörning. Det minskade bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med cirka 30 procent.

Samtidigt som vi startat och medverkat i ett stort antal spännande teknikutvecklingsprojekt har vi också sökt nya vägar för att minska miljöpåverkan från våra befintliga dieseldrivna fordon. Utbildning av alla förare i sparsam körning är ett exempel. Att vi redan 2009 beslutade att tanka alla våra sopbilar för Euro 5 med RME, som är ett förnybart bränsle, är ett annat.

Självkörande sopbil

Både biogas och HVO har stora fördelar ur miljö- och klimatsynvinkel men efterfrågan börjar bli större än tillgången. Därför behövs fler hållbara lösningar. Ett projekt som fått mycket uppmärksamhet är den självkörande sopbil i prototyputförande som Renova och Volvo Lastvagnar presenterade 2017.

Fordonet är utrustat med sensorer som läser av omgivningen och föraren kan flytta bilen mellan sopkärlen med hjälp av en fjärrkontroll. Den självkörande sopbilen är framför allt avsedd att förbättra trafiksäkerheten och förarnas arbetsmiljö, men minskar också bränsleförbrukning och utsläpp genom optimerad växling, styrning och hastighet.