Första vätgasdrivna sopbilen

Som första företag i Sverige har vi nu en sopbil som tankas med vätgas. Gasen omvandlas sedan till el i bilens bränsleceller. Enda utsläppen från en sådan bil i drift är vattenånga! Bilen, som lanserades 2021, har utvecklats tillsammans med Scania och Powercell.

För Renova handlar utveckling av fordon om att ligga i framkant när det gäller säkerhet, miljö och teknik. Att driva på och samarbeta kring renare, tystare och miljövänligare transporter är en viktig och självklar del av vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer om vår första vätgasdrivna sopbil här

Helelektrisk bil lanserades 2018

När Renova, Volvo och Kretslopp och vatten presenterade den första helelektriska sopbilen 2018 var det en världsnyhet. Tidigare eldrivna bilar hade varit hybrider - lastat och kört kortare sträckor med el, men använt diesel för längre körsträckor. Denna helt tysta och utsläppsfria bil laddades på natten och klarade en hel dags körning på sin laddning. 2019 togs elbilen i drift på Renova. Du kan läsa mer om vår första helelektriska sopbil här

100 procent förnybara bränslen

2015 kunde Renova som första avfallsföretag i Sverige visa upp en tung fordonsflotta som helt och hållet drevs med förnybara bränslen. Vi uppfyllde redan då regeringens vision om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030!

Totalt har vi över 250 tunga fordon inom Renovakoncernen. Samtliga drivs med grön el, HVO*  eller grön gas.

I backspegeln: 30 års utveckling 

Arbetet med att minska miljöpåverkan från våra transporter började på allvar i mitten av 1990-talet.  Följ tråden bakåt i tiden…

2022 Renova Miljö blir hållbarhetscertifierade enligt Fair Transport. Genom certifieringen säkerställer vi att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

2021 Två vätgasdrivna sopbilar tas i drift på Renova

2018  Samarbetet inleds med Scania och Powercell för att bygga en vätgasdriven sopbil.  

2018  Volvo, Renova och Kretslopp och vatten presenterar världens första helelektriska sopbil.

2017 Renova deltar i försök med en självkörande Volvo-sopbil. Bilen förflyttas mellan sopkärlen efter en förprogrammerad rutt. Föraren kan gå bredvid och med en knapptryckning ge bilen ”order” att köra till nästa hämtningsställe på gatan.

2016  Projeket ROAR (RObot based Autonomous Refuse handling) testar robotteknik för att hämta fram sopkärl till sopbilen.  Försöken görs tillsammans med Volvo, Chalmers, Mälardalens högskola och Penn State University i USA. Syftet är att visa på framtida användningsområden för robotteknik.

2015  Hela Renovas tunga fordonsflotta tankar förnybart.

2013  Tester med OKQ8:s  förnybara bränsle BioMax inleds.

2011 Renova börjar använda en dragbil med metan-diesel-teknik. Bilen tankas med flytande gas (LNG) och biodiesel.

2010 Sopbilar med metan-diesel-teknik tas i drift. De tankas med biogas och biodiesel.

2009 Alla Renovas dieselfordon med Euro 5-standard tankas nu med biodieseln RME.

2008 Renova, Volvo och Norba presenterar en världsnyhet- den första kompletta fullhybridsopbilen. Den driv med el och diesel, och lastar och komprimerar avfallet med el.

2006 Alla dieselbilar börjar köra på en diesel med inblandning av RME (rapsmetylester).

2006 Grön Gas-principen införs för alla gassopbilar, dvs Renova betalar för att ha biogas i tankarna.

2002 Tillsammans med Volvo Lastvagnar och Kretsloppsnämnden lanserar Renova världens första sopbil med elhybridteknik. Bilen drivs med gas medan lastning och komprimering av avfallet sker med el.

1998  Den första prototypen av sopbil med vatten i stället för olja i hydrauliken tas i drift

1994 Dåvarande Renhållningsverket blir först i Sverige med en gasdriven sopbil.

 

* HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli fossilfria drivmedel för dieselmotorer.