Lyckat seminarium - Sävenäs 50 år

Personal på Renova står och prata på en scen

Varje år ordnar vi ett hållbarhetsseminarium för våra kunder där vi bjuder in inspirerande föreläsare som fyller på med energi i hållbarhetsfrågan.

Årets hållbarhetsseminarium blev en givande förmiddag, där vi presenterade Renovas utvecklingsprojekt och belyste avfallskraftvärmeverket i Sävenäs betydelse då, nu och i framtiden.  

Renovas hållbarhets seminarium, eller miljöseminarium som det tidigare hette, har varit ett årligen återkommande evenemang sedan början av 2000-talet. Vi lever i en spännande tid. Stora utmaningar väntar, men också stora möjligheter. Vi på Renova är övertygade om att nätverkande och samarbete kommer att vara en nyckel..

Under seminariet delades också Renova Miljöstipendium för 2022 ut. Stipendiet på 100.000 kronor gick till Abdenour Achour, forskare vid Chalmers, för hans forskning som syftar till att hitta nya vägar för att omvandla bioavfall till värdefulla produkter. Läs mer om årets miljöstipendium i pressmeddelandet.