Välkommen till Renova Miljös hållbarhetsseminarium 2021

Renova Miljö bjuder i höst in till en inspirerande förmiddag med temat "På spaning mot framtiden". Delta på plats eller digitalt via länk.

Årets hållbarhetsseminarium kommer att ledas av Amanda Borneke. Ohotad återbruksdrottning, inspiratör och föreläsare inom hållbarhet, jämställdhet och cirkulära lösningar.

Amanda kommer att lotsa oss igenom en fullspäckad förmiddag där vi får lyssna till bland annat Louise Larsson från Älvstranden Utveckling som kommer att berätta om projektet Lindholmsleveransen, en mikroterminal för samtransport av återvinningsmaterial, avfall, post och gods. Vi får också höra om utvecklingsprojekt från Renova samt ta del av en kort intervju med 2021 års mottagare av Renovas miljöstipendium.

Fler spännande programpunkter kommer att släppas under sommaren!

För ett säkert seminarium följer vi självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer om bland annat maxantal deltagare. Lindholmen Conference Center har också ökade rutiner i och med pandemin, dessa kan du läsa mer om här.

Datum

Tid

Plats

Onsdag
27 oktober

07:30-08:00
Frukost och mingel.

08:00-11:30
Seminarium med programpunkter och paus.

Lindholmen Conference Center

eller

Digitalt via länk

 

Anmälan till Renova Miljös Hållbarhetsseminarium

Så här vill jag delta
25 maj 2018 började DSF (Dataskyddsförordningen) att gälla i Sverige och resten av EU. Vill vill att du ska känna dig trygg med hur vi på Renova behandlar dina personuppgifter. Läs mer på renova.se/dataskydd