HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

KORTA FAKTA OM RENOVA

Renova ägs av tio kommuner i Västsverige. Vårt uppdrag är att tillsammans med våra ägare ta ett långsiktigt ansvar när det gäller avfall och återvinning. Vi ska leverera affärsmässig samhällsnytta och aktivt medverka till en långsiktigt hållbar utveckling i vår ägarregion.

Vision

Vi sätter värde på allt – för en hållbar morgondag.

Affärsidé

Vi erbjuder miljösmarta tjänster och återvinning av avfall till energi och nya råvaror.

Ägarkommuner

Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Koncernens tjänster

  • Rådgivning, utbildning och konsulttjänster.
  • Insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial.
  • Miljöriktig behandling och återvinning.
  • Servicetjänster för fastighetsägare och byggbransch.

Organisation

Moderbolaget Renova AB utför ägarkommunernas direkttilldelade uppdrag. Dotterbolaget Renova Miljö AB verkar på den konkurrensutsatta marknaden, med företag och offentlig verksamhet i ägarregionen som kunder.

Egna anläggningar

Avfallskraftvärmeverk, sorteringsanläggningar, behandlingsanläggning för biologiskt avfall, anläggning för farligt avfall och elektronik, omlastningsstationer, deponier, fordonsverkstad och fordonstvätt, plåt- och maskinverkstad.

Forskning och utveckling

I samarbete med kunder, ägare, bransch och akademi utvecklar vi miljösmarta tjänster, fordon och processer för avfallsbehandling. Varje år delar vi ut ett miljöstipendium till unga forskare från Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola.

Certifierat ledningssystem

Renovakoncernen har ett certifierat ledningssystem för miljö (ISO 14 0001:2015), kvalitet (ISO 9001:2015) och arbetsmiljö (OHSAS 18 001:2007).

Hållbarhetsredovisningen

Denna hållbarhetsredovisning avser kalenderåret 2018. Redovisning för 2017 publicerades vecka 10 2018. I rapporteringen har vi utgått från Global Reporting Initiative. Kontaktperson vid frågor: Kurt Lindman, hållbarhetsansvarig, Renova.