Mångfald och likabehandling

En arbetsplats för alla - hos oss kan du vara dig själv.

Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsplats där alla får vara sig själva och känna sig välkomna. Vi vill att Renova ska präglas av mångfald, jämställdhet och tillgänglighet, och vi ser det som en tillgång i utvecklingen av vårt företag. Vi arbetar ständigt för att förbättra vår kultur och skapa en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas! 

Med hjälp av regnbågsfärgerna vill vi uppmärksamma mångfald, respekt, tolerans, öppenhet och alla människors lika värde. Det är värden som vi på Renova delar och står för.  

Som en del av vårt likabehandlingsarbete startade vi kampanjen ”Var dig själv” för att uppmärksamma HBTQI frågor. Arbetet märks på flera olika sätt. Kanske har du sett vår regnbågsfärgade knapp ”Var dig själv”. Från och med mars har även alla fordon på Renova budskapet.

Under året kommer våra medarbetare att få ta del utav många spännande föreläsningar som handlar om HBTQI relaterade frågor. Föreläsningarna handlar bland annat om varför vi firar Pride, normer och HBTQI eller hur man kan vara en stöttande närstående/kollega. I början av juni gick West Pride av stapeln, vi deltog med tält i Bältespännarparken och med vår regnbågsfärgade sopbil i paraden. 

Mer än bara en färgglad knapp

Vi ser knappen som en symbol för vårt engagemang för mångfald, jämlikhet och tillgänglighet på arbetsplatsen.

Detta skulle vi ha gjort för länge sedan, det är ju självklart att alla ska kunna byta om på ett bekvämt sätt!

– Tony Carlsson, affärsområdeschef och ordförande i likabehandlingsgruppen.