HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Moderator Catarina Rolfsfotter-Jansson

En ”hållbättre” värld på Renova Miljös hållbarhetsseminarium

Nya infallsvinklar på ämnet hållbarhet och många exempel på lyckat hållbarhetsarbete i praktiken. Det fick Renova Miljös kunder med sig från hållbarhetsseminariet i oktober.

Föreläsaren Gustav Stenbeck pratade om hur hållbarhet och lönsamma affärer går hand i hand. Gustav är miljöaktivisten som blivit riskkapitalist och har en bakgrund som hållbarhetschef för Petter Stordalens hotellkedja.

Det fungerar inte att sälja på hållbarhet. En miljövänlig produkt måste vara bättre än det mindre miljövänliga alternativet!

Gustav Stenbeck, "Affärsängeln med hållbarhetstwist"

”Hållbättre” affärer

Det fungerar inte att sälja på hållbarhet, menade han. En miljövänlig produkt måste vara bättre än det mindre miljövänliga alternativet. Han lanserade också begreppet "hållbättre" som ännu mer framåtriktat än "hållbar".

Gustav ser en förflyttning i samhället, från att äga prylar till att ha tillgång till dem i en delningsekonomi. Han gav också exempel på nudging inom hållbarhetsområdet – hur man kan ge människors beteende en liten knuff i rätt riktning. Gustav menade också att gör man något bra på hållbarhetsområdet så ska man prata om det, både för affärernas och miljöns skull.

Patrik Ahlström, Renova Miljö, och Henrik Martinsson, Svenska Mässan.

En hållbar mässa

En annan punkt på programmet var Henrik Martinsson och Patrik Ahlströms arbete för att skapa en hållbar avfallshantering på Svenska Mässan. Henrik är logistikchef och tillsammans med Patrik från Renova Miljö har de tagit fram projektet ÅV-mix – där man sorterar ut avfallet på plats hos Renova Miljö istället för på mässan. Satsningen har gjort att man har ökat andelen material som återvinns med 30 procent.

David Dalek, Karin Karlfelt Fedje, Lia Detterfelt, Anna Stöllman och Elna Hansson från Renova

Fem utvecklingsprojekt

David Dalek, Karin Karlfelt Fedje, Lia Detterfelt, Anna Stöllman och Elna Hansson gav mötesdeltagarna glimtar av Renovas hållbarhetsarbete. Från fordonsutveckling och fossilfri återvinning till zinkåtervinning, mikroplaster och social hållbarhet.

Avslutningsvis fick man följa med på en framtidsspaning baklänges där moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson förflyttade deltagarna till år 2050.