HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Världspremiär för eldriven sopbil

Världens första sopbil som helt och hållet är byggd för eldrift visades upp i Göteborg i april 2018. Volvo har utvecklat bilen i samarbete med Renova och Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Tidigare har Renova varit med och utvecklat först en bil som lastar och komprimerar med el och sedan en bil som även kör korta sträckor mellan hämtningsställena med eldrift. Men nu var det premiär för bilen som helt och hållet drivs med el, Volvo FL Electric.

Stora miljömässiga fördelar

– Med en helt eldriven sopbil tar vi och våra kunder ännu ett kliv för en hållbar återvinning och avfallshantering. Den eldrivna sopbilen ger stora miljömässiga fördelar för stadsmiljön, vår personal och alla som bor och verkar i staden, säger Anders Åström, vd.

I slutet av augusti var sopbilen tillfälligt på Renova för att testas. Efter en natts laddning av batterierna kördes den på en ordinarie rutt. Därefter har Volvo gjort fler tester och justeringar. I början av 2019 tas bilen i drift i centrala Göteborg. Man kommer sedan att ha regelbunden uppföljning av bilen under två års tid för att kunna göra ytterligare justeringar om det behövs.

Renova utvecklar sopbil med bränsleceller

Renova, PowerCell Sweden AB, Scania och JOAB inledde hösten 2018 en gemensam utveckling av en eldriven sopbil. Elektriciteten ska produceras av vätgas, via bränsleceller.

En bränslecellsbil tankas med vätgas. I bränslecellerna omvandlas sedan gasen till elektricitet som laddar bilens batterier, och till värme som kan värma bilens hytt. Enda utsläppen från driften blir vattenånga.

– Att utforska ny teknik är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete, säger Hans Zackrisson, chef för fordonsutveckling på Renova. Elektrifiering med hjälp av bränsleceller är ett mycket intressant alternativ för tunga nyttofordon som sopbilar. Bränslecellstekniken ger till exempel bilarna längre räckvidd än elbilar med uppladdningsbara batterier.

Projektet, som har fått bidrag från Energimyndigheten, är i startfasen. Hösten 2019 räknar man med att en bil är klar för att testas på Renova.

Energieffektiva transporter

För nionde året i rad mäter vi hur energieffektiva våra transporter är. Vi gör det genom att se hur mycket energi som går åt för att samla in ett ton avfall eller material. Uppföljningen omfattar fordon inom affärsområde Logistik och affärsområde Tilldelningar.

Energianvändningen per ton varierar avsevärt mellan olika transportsystem. Vissa fordonstyper använder 10 kWh/ton medan andra ligger över 100 kWh/ton. Syftet med uppföljningen är att bedöma utvecklingen av den totala prestationen.

Vi strävar efter att utnyttja fordonens lastkapacitet och att planera färdväg och uppdrag så smart som möjligt. Mjuk körning, effektivare fordon och bra omlastningsmöjligheter bidrar till en hög effektivitet.

2018 ökade energianvändningen något på en övergripande nivå. En orsak är sämre framkomlighet, bland annat till följd av stora byggprojekt. Att vi fått nya uppdrag i kranskommuner med mindre tät bebyggelse påverkar också resultatet.

Ett ton brännbart avfall har ett energiinnehåll på ca 3000 - 3500 kWh. Den energi som går åt att transporten avfallet till rätt behandling motsvarar 1-2 procent av avfallets energiinnehåll.

Sedan 2015 tankar hela vår tunga fordonsflotta 100% fossilfritt bränsle.