Miljöutbildning för skolor

Vad händer med det som slängs egentligen? Renova tillsammans med våra ägarkommuner erbjuder miljöutbildningar för elever i kommunerna. Då alla skolutbildningar genomförs på uppdrag av Renovas tio ägarkommunerna är de alltid helt kostnadsfria för skolor i kommunerna.

På uppdrag av våra ägarkommunernas driver vi Miljöskola Avfall för skolor i ägarkommunerna. Här sätter vi avfallsfrågorna i ett samhällsperspektiv och diskuterar konsumtion och hållbar utveckling. 

Våra olika lektionsupplägg

Lektion: Det bästa avfall är det avfall som inte uppstår!

Årskurs 8-9, gymnasium, YH, folkhögskola och kommunala verksamheter

Lektionstid: 1,5-2 h

Under lektionen kikar vi lokalt och globalt på hur vi hanterar avfall idag och hur vi har hanterat avfall historiskt. Stort fokus läggs på avfallstrappan där vi går igenom alla steg, från minimera till deponera. Hur kan vi tänka för att inte avfall ska uppstå? Vad är det bästa att göra om avfall ändå uppstår? Går det att materialåtervinna en chipspåse, en blöja eller en porslinskopp? Lektionen tar sitt avstamp i de globala målen, där främst mål 12: Hållbar konsumtion och produktion är i fokus.

I lektionen ingår en guidad tur på Sävenäs avfallskraftvärmeverk, där vi bland annat kikar ner i bunkern där restavfallet tas emot och in i pannan där restavfallet brinner.

Lektion: Vad händer med maten du inte äter upp?

Årskurs 4-9 (I Göteborgs Stad från årskurs 7)

Lektionstid: 1,5 h

Under lektionen går vi igenom skillnaderna mellan matsvinn och matavfall. Hur mycket mat slängs egentligen och vad får det för konsekvenser? Vad kan vi göra för att minska matsvinnet? Vad gör vi med matavfallet när det väl har uppstått? Vi följer den bruna påsens väg från hushållen till anläggningen på Marieholm och vidare.

I lektionen ingår en guidad tur på Marieholms anläggning där mat- och trädgårdsavfall tas om hand.

Lektion: Alla vinner när vi återvinner!

Årskurs 4-6 (Ej tillgänglig i Göteborgs Stad)

Lektionstid: 1,5 h 

Under lektionen, som hålls på en återvinningscentral, går vi igenom hur man sorterar olika typer av avfall och pratar om vad som händer när avfallet lämnar återvinningscentralen. Är det viktigt att sortera? Vi tittar närmare på farligt avfall och varför det är så viktigt att det farliga avfallet tas om hand på ett särskilt sätt. Vi pratar också kort om konsumtion. Lektionen varvas med teori och praktiska övningar.

I lektionen ingår en guidad tur på en återvinningscentral.

Lektion: Hur ska jag sortera mitt avfall?

SFI-klasser eller liknande utbildningsgrupper

Lektionstid: 1,5-2 h

Under lektionen jobbar vi med konkret sortering av avfall som uppkommer i hushållen. Vad är det bästa att göra med olika typer av avfall? Går det att materialåtervinna en chipspåse, en blöja eller en porslinskopp? Vad händer med matavfallet? Lektionen tar sitt avstamp i de globala målen, där främst mål 12: Hållbar konsumtion och produktion är i fokus.

I lektionen ingår en guidad tur på Sävenäs avfallskraftvärmeverk, där vi bland annat kikar ner i bunkern där restavfallet tas emot och in i pannan där restavfallet brinner.

Boka lektion

Välj bland de lediga tider som finns i kalendern till höger. Klicka först på dag och välj sedan tid. Fyll i bokningsformuläret som öppnas under kalender, klicka på skicka. En bokningsbekräftelse kommer mejlas till dig efter bokningen.

Hittar du ingen tid som passar eller vill du hellre att vi kommer till er?

Hör av dig till miljoakademin@renova.se

Bokningsformulär

Till läraren!

Praktisk information och säkerhetsförordningar inför ert besök på Sävenäs.

Till eleverna!

Här kan ni förbereda er inför besöket och läsa mer om avfallstrappan och hur du minskar avfallet.

Vanliga frågor
Också för bolag och förvaltningar

För kommunala bolag och förvaltningar i Renovas ägarkommuner finns också möjlighet att genomföra en enklare miljöutbildning genom Miljöskola Avfall. Antingen på plats hos oss i Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs eller ute hos er i er verksamhet. Boka genom att kontaka oss på miljoakademin@renova.se.

En mer omfattande utbildning?

Om ni önskar en mer omfattande utbildning som är längre än två timmar eller har ett annat innehåll än Miljöskola Avfall så erbjuder vi även andra utbildningspaket genom Renova Miljö AB. 

Miljöutbildningar för företag