Miljöskola Avfall

På Miljöskola Avfall riktar vi fokus på konsumtionens baksida. Vi diskuterar och problematiserar avfall; då, nu och i framtiden! Hur kan vi hantera våra ändliga resurser klokare? Tillsammans med våra tio ägarkommuner erbjuder Renova flera olika besök till våra anläggningar, helt kostnadsfritt. Läs mer och boka ditt besök längre ner på sidan!

I dagsläget erbjuder vi fyra olika upplägg på våra besök

Föreläsning: Det bästa avfallet är det som inte uppstår!

Målgrupp: Årskurs 8-9, gymnasium, YH, folkhögskola, SFI nivå D och kommunala verksamheter
Max antal per bokning: 33 stycken
Lektionstid: 2 timmar
Plats: Sävenäs avfallskraftvärmeverk

Historiskt har avfallshantering mest handlat om att samla in och gömma undan. Idag försöker vi hantera uppkommet avfall på bästa sätt enligt avfallshierakin (avfallstrappan), där det högsta steget innebär att undvika avfall så långt det är möjligt.

En hållbar utveckling kräver att vi lämnar det linjära flödet av resurser som tog över i början på 1900-talet. Ett linjärt flöde innebär att vi tar resurser från naturen och kastar dem efter att de är förbrukade.

För att nå ett cirkulärt flöde, vilket har enormt stora vinster, krävs återvinning av materialet. Många prylar idag är dock svåra att materialåtervinna. Avfallshantering börjar inte när avfallet uppkommer, den börjar redan vid design och tillverkning. 

Föreläsningen kompletteras med en guidad och spännande tur på Sävenäs avfallskraftvärmeverk. Vi försöker anpassa innehållet efter målgruppen så skriv gärna ett utförligt syfte med besöket i samband med bokningen.

Vi ser fram emot att få möta era nyfikna och engagerade elever!

Workshop: Sortera, fundera och minimera!

Målgrupp: Årskurs 8-9, gymnasium, YH, folkhögskola, SFI och kommunala verksamheter
Max antal per bokning: 20 stycken
Lektionstid: 2 timmar
Plats: Sävenäs avfallskraftvärmeverk

En svensk slänger nästan 500 kg sopor per år. Hälften hamnar i den vanliga soppåsen och den körs raka vägen till förbränning hos oss på Sävenäs. Det är på ett sätt bra, för då kan vi ta vara på energin i soporna en sista gång och omvandla den till el och värme.

Det tråkiga är dock att två tredjedelar av det vi eldar upp är förpackningar och matrester, som vi kan göra bättre saker av. Hur kan vi tillsammans klättra på avfallstrappan, som vi kommer berätta mer om, och sortera vårt avfall smartare?

Utifrån hushållsavfall jobbar vi praktiskt med sortering. Vi funderar också på vilket av avfallet vi hade kunnat undvika över huvud taget för att nå högsta steget på avfallstrappan.

Workshopen kompletteras med en guidad och spännande tur på Sävenäs avfallskraftvärmeverk. Vi försöker anpassa innehållet efter målgruppen så skriv gärna ett utförligt syfte med besöket i samband med bokningen. 

Vi ser fram emot att få möta era nyfikna och engagerade elever!

Föreläsning: Slurry, bakteriefisar och matsvinn

Målgrupp: Årskurs 4-9 (I Göteborgs Stad från årskurs 7)
Max antal per bokning: 25 stycken
Lektionstid: 1,5 timmar
Plats: Matavfallsanläggningen, Marieholmsgatan 144

En tredjedel av all mat som produceras i världen blir det vi kallar matsvinn. Ett enormt slöseri då matsvinn står för cirka 10% av världens utsläpp av växhusgaser. Det tråkiga är att den största delen av matsvinnet uppkommer i hushållen. Mat som kanske glöms bort i kylskåpet, inte hinner ätas upp eller slängs för att vi lagat för mycket. I Sverige motsvarar det cirka 45 kg matsvinn per person och år. Här kan vi tillsammans bli mycket bättre!

Av det som inte går att äta upp, det vill säga matrester i form av skal och ben, kan vi dock göra bra grejer. Från att tidigare eldat upp eller komposterat matavfallet, omvandlar vi det idag till en gröt som vi kallar slurry. Hur det går till och vad vi gör med slurryn kommer vi berätta mer om! 

Föreläsningen kompletteras med en guidad tur på Marieholms matavfallsanläggning. Vi försöker anpassa innehållet efter målgruppen så skriv gärna ett utförligt syfte med besöket i samband med bokningen. 

Vi ser fram emot att få möta era nyfikna och engagerade elever!

Workshop: Alla vinner när vi återvinner!

Målgrupp: Årskurs 4-6 ( ej tillgänglig Göteborgs Stad )
Max antal per bokning: 25 stycken
Lektionstid: 1,5 timmar
Plats: Er närmsta återvinningscentral, efter överenskommelse

I Sverige är vi relativt bra på att sortera vårt avfall. Det som är för stort eller farligt att lämna på en återvinningstation eller i de vanliga soporna kan vi lämna på en återvinningscentral. 

Vad ska hamna var på en återvinnigscentral och vad händer med avfallet sen? Vi jobbar praktiskt med olika typer av avfall som kan uppkomma hemma. Vi funderar också på vilket av avfallet vi hade kunnat undvika över huvud taget för att nå högsta steget på avfallstrappan, vår guide som vi kommer berätta mer om!

Vi försöker anpassa innehållet efter målgruppen så skriv gärna ett utförligt syfte med besöket i samband med bokningen. 

Vi ser fram emot att få möta era nyfikna och engagerade elever!

Boka via kalendern

Välj bland de lediga tider som finns i kalendern till höger. Klicka först på dag och välj sedan tid. Fyll i bokningsformuläret som öppnas under kalender, klicka på skicka. En bokningsbekräftelse kommer mejlas till dig efter bokningen.

Hittar du ingen tid som passar eller vill du hellre att vi kommer till er?

Hör av dig till miljoakademin@renova.se

Bokningsformulär

Till läraren!

Praktisk information och säkerhetsförordningar inför ert besök på Sävenäs.

Till eleverna!

Här kan ni förbereda er inför besöket och läsa mer om avfallstrappan och hur du minskar avfallet.

Vanliga frågor
Också för bolag och förvaltningar

För kommunala bolag och förvaltningar i Renovas ägarkommuner finns också möjlighet att genomföra en enklare miljöutbildning genom Miljöskola Avfall. Antingen på plats hos oss i Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs eller ute hos er i er verksamhet. Boka genom att kontaka oss på miljoakademin@renova.se.

En mer omfattande utbildning?

Om ni önskar en mer omfattande utbildning som är längre än två timmar eller har ett annat innehåll än Miljöskola Avfall så erbjuder vi även andra utbildningspaket genom Renova Miljö AB. 

Miljöutbildningar för företag