HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Social hållbarhet
… handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
De tar jobbspåret mot anställning
I slutet av året inledde Renova pilotprojektet ”Jobbspår avfall och återvinning” tillsammans med arbetsförmedlingen, Sobona och Göteborgs Stad. 17 personer ska nu varva svenskundervisning med praktik för att senare kunna söka jobb på Renova. – Vi vill hitta en modell där vi aktivt är med och utbildar till den kompetens vi behöver, så att vi sedan kan rekrytera, säger Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova.
SOCIALT HÅLLBAR ANSTÄLLNING

Att få vara den man är

I september gästade Anton Hysén Renova för att prata om hur det var för honom att komma ut som Sveriges första öppet homosexuella manlige fotbollsspelare.

Föreläsningen var ett led i Renovas likabehandlingsarbete för en öppen och trygg arbetsplats där man ska kunna vara sig själv.

– Kopplat till arbetsmiljö är det en av våra viktigaste hälsofrågor, som har stor betydelse för hur vi mår och även påverkar våra sjuktal, säger Elna Hansson, HR-chef. Att få känna sig trygg med att komma med förslag och idéer är också viktigt i vårt förbättringsarbete och nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas som bolag.

Samtliga arbetsgrupper i Renovakoncernen har också under året fått chans att lyssna på Seroj Ghazarian, utvecklingsledare i Göteborgs Stad. Hans tänkvärda föredrag ledde till diskussioner om jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Bidraget används mer

För en god hälsa vill Renova stimulera medarbetarna att motionera, enskilt eller tillsammans med kollegor. Friskvårdsbidraget är ett av flera sätt att öka motivationen hos medarbetarna.

Tidigare år har endast cirka 10 procent av bidragssumman för friskvårdsbidraget utnyttjats. Inför 2018 sattes därför ett mål att öka uttaget till minst 30 procent. Efter informationsinsatser i olika kanaler ökade uttaget till 36 procent!

Friskvårdsbidraget höjdes också den 1 januari 2018 från 1000 kr per år till 1500 kr per år.

Bidraget kan användas till en mängd olika aktiviteter inom träning och friskvård – bad, gym, massage och så vidare. Renova har eget gym, gruppträning på Holmen och Sävenäs. Det finns också möjlighet att få massage och betala via friskvårdsbidraget.

Återvinningscentralerna
rapporterar och förbättrar
Medarbetarna på återvinningscentralerna, affärsområde Återvinning, har ökat sin rapportering av tillbud de senaste åren. På enheten jobbar man också förebyggande för en så bra arbetsmiljö som möjligt. Ordet tillbud förknippas kanske med att halka men inte slå sig illa, eller liknande händelser. Men tillbud kan också vara en obehaglig eller hotfull situation.
LÄS MER OM FÖRBÄTTRINGSARBETET