HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

För en trygg och schysst arbetsplats

Hur beter vi oss mot varandra i vardagen på jobbet? Vad säger vi? Hur agerar vi? Hösten 2018 lanserades Renovas uppförandekod. Där tydliggörs Renovas värderingar och de krav vi ställer på oss själva och dem vi samarbetar med.

 – Uppförandekoden ger oss en gemensam grund med tydliga förväntningar på hur vi ska agera mot varandra på jobbet, och gentemot kunder, leverantörer och andra, säger Anders Åström, vd på Renova. En sådan grund ger en trygg arbetsplats där alla kan vara sig själva, men är också viktig för hur vi uppfattas som företag av vår omvärld.

Broschyr och kortspel

Under hösten har alla medarbetare haft uppförandekoden som tema på en arbetsplatsträff. Med hjälp av ett tillhörande kortspel har man diskuterat frågor som på olika sätt berör klimatet på arbetsplatsen. Samtliga medarbetare har också fått uppförandekoden i broschyrform.

Konkreta exempel

Uppförandekoden ger konkreta exempel på hur man ska och inte ska agera i olika situationer. Exemplen är hämtade från de medarbetarintervjuer som genomfördes 2014, där alla fick svara på frågor om vad som är viktigt för att trivas och göra ett bra jobb. Renovas chefer har också tagit fram exempel under en workshop. En referensgrupp med medarbetare från olika delar av organisationen har sedan valt ut de exempel som ska vara med i materialet.

Ramen för koden är FN:s principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. I uppförandekoden ingår också Renovas förhållningssätt, förkortade HETA: Helhetssyn, Engagemang, Tillsammans och Ansvar.