HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

De tar jobbspåret mot anställning

I slutet av året inledde Renova pilotprojektet ”Jobbspår avfall och återvinning” tillsammans med arbetsförmedlingen, Sobona och Göteborgs Stad. 17 personer ska nu varva svenskundervisning med praktik för att senare kunna söka jobb på Renova.

– Vi vill hitta en modell där vi aktivt är med och utbildar till den kompetens vi behöver, så att vi sedan kan rekrytera, säger Sofia Westergaard, HR-specialist på Renova. Samtidigt bidrar vi till att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden.

Projektet drogs igång i november, då ett antal nyanlända bjöds in till Renova för information om jobben som chaufför, fordonsmekaniker och medarbetare på plåtverkstadens uteservice. Därefter ordnades studiebesök på anläggningar och chans att åka med några av Renovas miljöarbetare. Efter intervjuer antogs sedan 17 personer till Jobbspår avfall och återvinning.

Språkundervisning och praktik

Deltagarna kommer att få svenskundervisning och samtidigt praktisera en dag i veckan som medåkare och på återvinningscentraler. Delmålet är att kunna få sommarjobb eller annan anställning på Renova. Hösten 2019 påbörjas sedan utbildning för C-körkort och YKB (yrkeskompetensbevis). Slutmålet för deltagarna är att de år 2020 ska kunna söka till exempel miljöarbetarjobb på Renova.

Ett antal Renovamedarbetare kommer att engageras som handledare under projektet, och får därför särskild handledarutbildning.

Validering av kunskaper

Parallellt med ”Jobbspår avfall och återvinning” har arbetsgivarorganisationen Sobona tillsammans med Renova startat ett projekt för validering av kunskaper. Tillsammans ska man ta fram en modell för hur man validerar utbildning och erfarenhet hos personer som kommer till Sverige från ett annat land. De yrken det handlar om är ÅVC-tekniker, verkstadsmedarbetare, trafikledare och miljöarbetare.

Projektet genomförs med stöd av Tillväxtverket. I förlängningen kan arbetet med validering användas för att säkra kompetens inom våra områden för all personal, inte enbart för nyanlända.