HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny
Renovakoncernens
hållbarhetsredovisning 2017
”Vi sätter värde på allt – för en hållbar morgondag” är Renovas vision. I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om vårt arbete för hållbarhet i socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Under GRI-fliken hittar du statistik.
Hållbarhet ur
vårt perspektiv
På Renova är det hållbarhet som är verksamheten. Hur kopplar vårt hållbarhetsarbete till de globala målen och vad innebär hållbarhet för Renova?
RENOVA OCH HÅLLBARHET
Miljön är vinnare
när det går bra för oss
Långsiktig lönsamhet är en viktig hållbarhetsfråga och för många en självklarhet. När det gäller Renova har det verklig relevans. Hållbarhet är hela vår affärsidé – ett område där vi måste vara konkurrenskraftiga och framstående. Och det är miljön som vinner på att det går bra för oss.
SÅ SER RENOVAS VD PÅ 2017