HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny
Ekonomisk hållbarhet
– tillväxt utan miljöproblem
Ekonomiskt hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Renova ska leverera affärsmässig samhällsnytta. Vi vill erbjuda tjänster som svarar mot kundernas behov som samtidigt gör nytta för miljön och samhället. Vårt mål är att vara stabilt lönsamma. Därför arbetar vi ständigt med att förbättra och effektivisera verksamheten och hålla en hög affärsetik. Läs om vårt arbete 2017.
Utvecklande återvinning
med höga krav
När Renova Miljö inledde det nya uppdraget för kemiföretaget Borealis i Stenungsund under våren var kraven att leverera tjänster med kvalitet och att utveckla återvinningen.
LÄS OM SAMARBETET
Tillsammans för en långsiktig
lönsamhet
Att skapa en långsiktig lönsamhet är ett viktigt mål för Renova Miljö. Från ett stort minusresultat när Renovakoncernens dotterbolag bilades för tre år sedan redovisar man året 2017 en vinst på 64 miljoner kronor. Effektivisering, kostnadsfokus och stora avfallsmängder att behandla, är förklaringen.
DET HÄR GJORDE VI 2017
GRI ekonomisk påverkan
Här redovisar vi nyckeltal för 2017 när det gäller ekonomiskt skapat värde.
LÄS MER