HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

Tillsammans för en långsiktig lönsamhet 

Att skapa en långsiktig lönsamhet är ett viktigt mål för Renova Miljö. Från ett stort minusresultat när Renovakoncernens dotterbolag bilades för tre år sedan redovisar man året 2017 en vinst på 64 miljoner kronor. Effektivisering, kostnadsfokus och stora avfallsmängder att behandla, är förklaringen.

Ökande mängder och ytterligare sortering

Affärsområde Återvinning har under 2017 tagit emot ökade mängder av i stort sett alla avfallsslag. Deponiverksamheten på Fläskebo har slagit produktionsrekord tack vare stor ökning av förorenade jordar från byggen och infrastrukturprojekt.  

Under 2017 öppnade också en ny avfallscell. Även sorteringsanläggningen i Högsbo, behandlingsanläggningen för biologiskt avfall på Marieholm och avfallskraftvärmeverket i Sävenäs har slagit produktionsrekord.

– Vi fortsätter också att öka och effektivisera utsorteringen på våra sorteringsanläggningar. Fokus ligger på att det material som kommer ut från anläggningarna ska vara så bra som möjligt, säger Christer Lundgren, chef för Affärsområde Återvinning.

– På så sätt går mer material till återvinning, och vi kan hushålla med vår kapacitet på avfallskraftvärmeverket.

– Under året har andelen utländskt avfall till avfallskraftvärmeverket ytterligare minskats till förmån för avfall från den västsvenska marknaden. Bland annat har man börjat ta emot hushållsavfall från Lilla Edets kommun och skrivit avtal med Orust.

Historiskt låga priser för återvinningsmaterial på marknaden har varit en utmaning under året.

– Men med miljöriktiga behandlingstjänster kombinerat med jämn och bra kvalitet på det material vi avsätter har vi klarat detta bra, säger Christer.

Vi fortsätter att öka och effektivisera utsorteringen på våra sorteringsanläggningar.

Christer Lundgren, chef för Affärsområde Återvinning

Stora förändringar för logistikverksamheten

Efter några år med med tuffa besparingar och neddragningar är Affärsområde Logistik nu i ekonomisk balans.

– Nu kan vi koncentrera oss på att vara den leverantör med hög kvalitet vi vill vara, säger Tony Carlsson, chef för Affärsområde Logistik.

– Ett erkännande av vårt kvalitetsfokus är att vi fick tillbaka entreprenaden för hämtning av hushållsavfall i Stenungsund i februari, och förnyat förtroende på Tjörn.

Året har även inneburit utmaningar: ett exempel är planeringen inför att en del av de kommunala entreprenaderna istället blir tilldelad verksamhet 2018. De övergår då från dotterbolag till moderbolag. 

– För Renova Miljös del innebär det att vi framöver kan lägga ännu mer fokus på nya och befintliga verksamhetskunder.

Under året har också en del bilar och personal flyttats till nya lokaler i Bönekulla, Hisingen.

– Den kortsiktiga anledningen är att delar av området på Holmen nu ska hyras ut till extern hyresgäst. Men det är också en förberedelse för framtiden. Vi måste på sikt hitta annan etableringsplats än det centrala läget på Holmen.

Gemensamt arbete i Renova Miljö

Samarbetet mellan de två affärsområdena inom Renova Miljö – Affärsområde Logistik och Affärsområde Återvinning – har intensifierats under året. Man jobbar nu tätare tillsammans än någonsin tidigare, exempelvis med komplexa anbud. Det har bland annat resulterat i transport- och behandlingsuppdrag åt Coor i Stenungsund, för petrokemijätten Borealis.

Arbetet med en tillväxtplan för bolaget, som påbörjades i våras, drivs också gemensamt.

Ett erkännande av vårt kvalitetsfokus är att vi fick tillbaka entreprenaden för hämtning av hushållsavfall i Stenungsund i februari, och förnyat förtroende på Tjörn.

Tony Carlsson, chef för Affärsområde Logistik