HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

Utvecklande återvinning med höga krav

En komplex verksamhet med mycket höga krav på kvalitet och säkerhet. När Renova Miljö inledde det nya uppdraget för kemiföretaget Borealis i Stenungsund under våren var kraven att leverera tjänster med kvalitet och att utveckla återvinningen.

Företaget Coor Facitlity Mangagement, som ansvarar för ett antal interna funktioner på Borealis, är Renova Miljös avtalspart. Cathrine Valtersson, avfallskoordinator på Coor, är nöjd med det nya samarbetet:  

– Allt praktiskt fungerar klockrent, säger hon. Idag finns 28 miljöstationer på områdena vid Borealis polyetenfabrik och krackeranläggning i Stenungsund. Sammanlagt är det 160 containrar samt kärl och andra behållare med totalt ett trettiotal avfallsslag. Till det kommer containrar och behållare som ställs ut när det genomförs tillfälliga projekt, till exempel ombyggnader.  

– Avtalet med Coor är det mest omfattande avtalet för en industri som Renova Miljö någonsin tecknat, säger Mats Hagman, kundansvarig på Renova Miljö.  

Borealis har stort fokus på att flytta avfallet högre upp i avfallstrappan, och under 2018 startar dessutom ett arbete för att ytterligare förbättra källsorteringen.  

– Återvinning av träpallar och utökad återvinning av plastspill är exempel på förbättringar i återvinningen som vi redan börjat med, säger Mats.  

– Vi funderar också på bättre sätt att hantera wellpapp, och om vi kan återvinna en typ av säckar som används för leveranser av råmaterial till Borealis, säger Cathrine Valtersson.  

Tobias Nyberg är en av Renovas chaufförer som regelbundet gör den dagliga ronderingen på Borealis miljöstationer. Han kontrollerar att allt ser bra ut och hämtar containrar som ska tömmas. En del av avfallet behöver han bara köra till Renovas anläggning på Kläpp, som ligger alldeles i närheten.  

Vi funderar också på bättre sätt att hantera wellpapp, och om vi kan återvinna en typ av säckar som används för leveranser av råmaterial till Borealis.

Cathrine Valtersson, avfallskoordinator på Coor

Tobias har genomfört flera säkerhetsutbildningar för att kunna utföra arbetet inne på anläggningen. Även hans fordon är godkänt för uppdragen.  

– Jag har jobbat inne på kemiföretag i Stenungsund tidigare också, så jag är van vid miljön och de höga säkerhetskraven säger Tobias.  

Han passar på att diskutera förbättrad skyltning vid några containrar med Cathrine efter sin runda.  

För ett företag med höga miljöambitioner är uppföljning viktigt. Cathrine använder sig av Renovas nya kundportal för statistik och uppföljning av avfallshanteringen. Där önskar hon sig förbättringar.  

– Som kund med stor och komplex verksamhet vill jag t ex kunna ta ut mer detaljerad statistik även per projekt och anläggning. Det går inte idag.  

Arbete med att utveckla portalen pågår, i samarbete med Renova Miljös kunder.  

– Det är viktigt för oss att kunderna ställer krav. Förbättringarna kommer ju alla kunder till del, säger Mats Hagman.