HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny
Global Reporting Initiative (GRI)
Vi har utgått från delar av Global Reporting Initiative och redovisar relevanta indikatorer. Redovisningen gör inte anspråk på att vara en fullständig GRI-rapport och är inte tredjepartsgranskad.
GRI-
social påverkan
Här redovisar vi den statistik som gäller anställningsförhållanden, mänskliga rättigheter och Renovas roll i samhället.
TA DEL AV STATISTIKEN
GRI-
ekonomisk påverkan
Här redovisar vi nyckeltal för 2017 när det gäller ekonomiskt skapat värde.
LÄS MER
GRI-
miljömässig påverkan
Här redovisar vi vår miljöpåverkan till exempel energianvändning, utsläpp av växthusgaser och föroreningar.
SE NYCKELTALEN