HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

GRI – ekonomisk hållbarhet

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde

 2017   2016  
Skapat värde  Renova koncern  Renova AB  Renova Miljö AB   Renova koncern   Renova AB  Renova Miljö AB
Leverantörer  724 643 203 010  521 633   667 773 189 956  477 817 
Anställdas löner  302 463 62 530 239 933  292 490  59 067  233 423
Anställdas sociala kostnader  126 339 26 048 100 291  123 679  22 237  101 442
Räntor till långivare  12 097 2 535  9 562  16 635  5 325  11 310
Inbetalda skatter  15 510 13 961  1 549  14 278  11 618  2 660
Till bolagets förfogande  243 910 80 503  163 407  206 724  59 522  147 202
Totalt skapat värde  1 424 962 388 587  1 036 375   1 321 579 347 725  973 854 


Samtidigt som Renova skapar mer värde för leverantörer, anställda och långivare så betalar bolaget mer skatter och kan öka det egna kapitalet, förbättra soliditeten samt förutsättningarna för ytterligare investeringar i verksamheten. 


Renova AB

Renova AB betalade 13 961 tkr i inkomstskatt 2017. Tillbolagets förfogande inkluderar löpande och strategiska investering samt ev vinster och förluster.

 

Renova Miljö AB

Under 2017 betalade Renova Miljö AB 1 549 tkr i inkomstskatt. Förutom inkomstskatt betalade Renova Miljö AB även avfallsskatt. År 2017 uppgick den till 10 250 tkr. Till bolagets förfogande inkluderas löpande och strategiska investeringar samt ev vinster och förluster.

 

Kundnöjdhet och kundundersökningar

Under 2017 genomfördes ingen kundnöjdhetsundersökning.