HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

Textilforskning gav miljöstipendium

Blandtextilier av polyester och bomull ska inte slängas utan återvinnas till nya textilier! Det är målet för Anna Palmes forskning. Anna fick Renovas miljöstipendium 2017. Världens förbrukning av textilier tär på våra naturresurser och är kemikalietung. De senaste åren har därför återanvändning och textilåtervinning allt mer kommit i fokus.  

– Återvinning försvåras av att textilier görs i en mängd olika material, som dessutom ofta blandas, säger Anna Palme, doktor vid institutionen för skogsindustriell kemiteknik vid Chalmers. Separerar polyester och bomull Inom ramen för programmet Mistra Future Fashion forskar hon om återvinning av textilier i polyester/bomull. Det är ett slitstarkt material som bland annat används till lakan inom sjukvård och hotellnäring.

Textilåtervinning är ett spännande och viktigt forskningsområde där utvecklingen går snabbt.

Anna Palme, Renovas miljöstipendiat 2017

Anna har utvecklat en metod som separerar polyester och bomull med hjälp av enkla baskemikalier. Polyestern separeras till två ämnen som sedan kan återförenas och bli till ny polyester. Bomull kommer ur processen relativt opåverkad, men med kortare fibrer än tidigare.

Efter stipendieutdelningen våren 2017 har projektet gått vidare med lyckade försök att spinna viskosfibrer från den utseparerade bomullen. Nästa steg är nu en uppskalning av processen.

– Textilåtervinning är ett spännande och viktigt forskningsområde där utvecklingen går snabbt, avslutar Anna Palme.