HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

Premiär för Renovas självkörande sopbil

Den 8 juni visades Renovas självkörande sopbil för första gången. Bilen har många fördelar – den bidrar till ökad trafiksäkerhet, förbättrad arbets- miljö och minskad miljöpåverkan. Mycket utvecklingsarbete återstår dock. Den självkörande sopbilen kan förflytta sig mellan sopkärlen efter en förprogrammerad rutt. Bilen får med en knapptryckning ”order” av föraren att köra nästa sträcka. Sensorer läser av omgivningen och bilen stannar direkt om det plötsligt kommer ett hinder i vägen.

Föraren kan fokusera på soptömningen och behöver inte stiga i och ur bilen vid varje förflyttning. Eftersom föraren finns utanför bilen kan han eller hon också ha god uppsikt när bilen backas. Det innebär att bilen kan användas även på trånga gator där det inte finns vändmöjlighet.

– En självkörande bil förbättrar chaufförernas arbetsmiljö på flera sätt, säger Hans Zackrisson, utvecklingchef på Affärsområde Logistik, Renova Miljö.   

– Att ständigt kliva i och ur hytten sliter på lederna. Att dessutom kunna ha total uppsikt när bilen backar minskar stressen och innebär också ökad säkerhet för de som rör sig i närheten.

Den självkörande bilen ger även stora miljömässiga fördelar: växling, styrning och hastighet optimeras för att ge lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp.

Bilen utvecklas av Volvo i samarbete med Renova. Den ingår i Volvos forsknings- och utvecklingsprojekt autonoma fordon, som innefattar flera olika fordonstyper.  

Volvos och Renovas gemensamma projekt pågick under hela 2017. Men det behövs ytterligare utveckling och många tester innan självkörande sopbilar kan bli en vanlig syn på våra gator.