HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

Meny

Johanna Zachrisson pendlar med subventionerat årskort från västra Göteborg till Renovas huvudkontor på Holmen.

Subventionerat årskort på Västtrafik

2017 beslutade Renova att från årsskiftet ge medarbetarna möjlighet att köpa ett subventionerat årskort på Västtrafik. – Företaget har förstått att det finns en stor potential i att stötta medarbetarnas val av resvanor så att det gynnar individ, företag och samhälle, säger Kurt Lindman, hållbarhetsansvarig på Renova.  

Våren 2017 undersökte Trafikverket och Göteborgs Stad resvanorna hos de 460 Renovaanställda som arbetar på eller utgår från Holmen i Göteborg.  

Inte oväntat var bilpendling det vanligaste sättet att ta sig till jobbet (drygt 60 procent) följt av pendling med kollektivtrafik (20 procent).  

I rapporten kan man också läsa att medarbetarna på Holmen varje vecka transporterar sig 97 000 km dvs nästa 2,5 varv runt jorden, för att komma till och från jobbet. Under en workshop togs ett antal förslag för mer hållbart resande fram. Det subventionerade årskortet var ett av dessa. Det blev verklighet i slutet av 2017.