HEMMA HÄR – SOM INGEN ANNAN

HEMMA HÄR – SOM INGEN ANNAN

Meny
Avfallslösningar för
byggprojektet
God planering är A och O för en smidig avfallshantering. Vi hjälper dig att ta fram en kostnadseffektiv och hållbar lösning som täcker allt från start till mål, från gips till farligt avfall.

Hållbar avfallshantering anpassad till just ditt projekt

Under 2017 tog vi hand om nästan en miljon ton byggavfall från Västsverige. Med Renova Miljö får du en kvalitetssäkrad och hållbar avfallshantering som möter de höga krav som ställs på byggarbetsplatser. Vi är certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Tillsammans med en av våra specialutbildade säljare för bygg- och rivbranschen planerar vi och dimensionerar utrymmen, antal containrar och fraktioner. Sedan erbjuder vi de resurser som krävs för en smidig och flexibel avfallshantering under projektets alla stadier.

Vi hämtar på tider som passar din verksamhet och tar hand om alla typer av avfall. Tömningar eller extra behållare beställer du enkelt via vår webb eller hos vår kundsupport. Hos oss kan du välja från ett stort utbud av containrar och annan utrustning.

Läs mer om vårt erbjudande

Det här händer med avfallet 

Vi tar hand om ert avfall på ett hållbart, tryggt och säkert sätt. Detta händer efter att vi har hämtat avfallet hos er: 

Grovt brännbart verksamhetsavfall

Grovt brännbart avfall består av till exemepel industri- och produktionsspill av papper, trä, plast, textil, gummi med inslag av större föremål med maxvikt 500 kg per styck. Grovt brännbart verksamhetsavfall sorteras på Renovas sorteringsanläggningar. Återvinningsbart material plockas ur och blir råvara till nya produkter. Resten krossas och körs till Renovas avfallskraftvärmeverk. 2017 tog Renova Miljö tagit emot 16 800 ton grovt brännbart från kunder i Västsverige.

 

Gips

Gips kan återvinnas och användas för nyproduktion av gips. Den kan också användas för stabilisering av jord, slam och muddermassor. Gips ska sorteras ut, och framför allt inte blandas med brännbart material eftersom svavel från gipset frigörs vid förbränning. 2017 tog Renova Miljö emot 5300 ton gips från kunder i Västsverige.

Metallskrot

Metaller sorteras och återvinns. De smälts ner och används i tillverkningen av nya produkter. Eftersom utvinning av ny metall – t ex aluminium – är mycket energikrävande, är det mycket fördelaktigt ur klimatsynpunkt att återvinna metallskrotet. 2017 tog Renova Miljö emot 3000 ton metallskrot från kunder i Västsverige.

Målat trä

Målat trä körs till sorteringsanläggning där det krossas till flis. Metaller t.ex. spikar sorteras ut med hjälp av magneter och återvinns. Träfliset går sedan till pappersbruk eller biokraftvärmeverk som genom förbränning producerar processånga som t.ex. används vid tillverkning av nytt papper. 2017 tog Renova Miljö emot 21 000 ton målat trä från kunder i Västsverige.

Omålat trä

Utsorterat trä körs till någon av Renovas sorteringsanläggningar. Där krossas och flisas det, för att sedan användas som bränsle i pappers- och massaindustrin eller i värmeverk som eldas med flis. 2017 tog Renova Miljö emot 8200 ton omålat trä från kunder i Västsverige.

Förorenade jordar och schaktmassor

På Renovas anläggning i Fläskebo tar vi emot förorenade massor som läggs i celler på deponin för säker förvaring. Schaktmassor används om utfyllnad och till vägbyggen på anläggningen. På grund av de många bygg- och infrastrukturprojekt som pågår i regionen just nu får vi in stora mängder till anläggningen i Fläskebo. 2017 tog Renova Miljö emot 439 670 ton förorenade jordar och 226 100 ton schaktmassor från kunder i Västsverige.

Farligt avfall

Farligt avfall kräver särskild behandling och får inte blandas med övrigt avfall. På vår farligt avfall anläggning har vi mottagning, sortering och mellanlagring av farligt avfall. Det farliga avfallet sorteras och analyseras. En del avfall behandlar vi själva medan annat skickas vidare till samarbetspartners för återvinning, destruktion eller säker förvaring. 2017 avgiftade Renova Miljö kretsloppet från 6360 ton farligt avfall från kunder i Västsverige.

Så här tar vi hand om farligt avfall

Återvinning i fokus på Svanenmärkt bostadsprojekt

Det är många pusselbitar som ska passa i ett bostadsprojekt – speciellt när det ska Svanenmärkas. Svanenmärkta är alla Veidekkes nya egenproducerade bostadsprojekt. Renova Miljö har hand om avfallshanteringen på Veidekkes senaste byggprojekt, Flatås park i Högsbo, Göteborg. Här krävs det lite mer av avfall- och återvinningssystemet.

På en byggarbetsplats händer det alltid något. En leverans kommer in, en kranbil lyfter byggmaterial och olika leverantörer och hantverkare ska göra sitt. Mitt i allt detta står det containrar från Renova Miljö uppradade. Här slängs överblivna material som trä, gips, skrot och mineraliska massor. Farligt avfall som överbliven målarfärg och aerosoler läggs i ett låst farligt avfall-skåp.

Ett Svanenmärkt byggprojekt kräver smarta återvinningslösningar. Man sorterar mer på plats för att skilja ut fraktionerna, det är sedan statistiken på mängderna, på vad som händer med avfallet och hur det återvinns, som ger poäng enligt märkningen. Ju mer fokus som läggs på återvinningen desto fler poäng kan man ta. Veidekke får statistik skickad till sig från Renova Miljö för att ha chans att ta poäng. Hittills har Veidekke lämnat in cirka 116 ton avfall delat på 11 olika fraktioner.

När projektet planerades arbetades det fram en avfallsplan för återvinningen och Key Account Managern Jonas Sandin kom med råd kring vad som är bra att satsa på och hur man skulle kunna ta hand om avfallet. 

Jag är väldigt nöjd med Renova Miljö och deras kundsupport. Det fungerar jättebra. Om vi behöver ändra något, som att begära en extra tömning, kontaktar jag bara Renova Miljö och får hjälp direkt.

Lars-Olof Zackrisson, arbetsledare Flatås park, Veidekke

Sara Johansson som är ansvarig för Svanenmärkningen på Flatås park berättar om alla delar det krävs att man har koll på. Man får till exempel inte använda vilket byggmaterial som helst och man fokuserar extra på isolering och energieffektivisering i allt från ventilation till vitvaror. 

När det gäller avfallet ska vi sortera ut och återvinna så mycket som möjligt. Varje container märks tydligt för att sorteringen ska gå smidigt.

Sara Johansson, ansvarig Svanenmärkning, Flatås park, Veidekke

I maj nästa år flyttar de sista hyresgästerna in i 140 svanenmärkta lägenheter. Men än pågår bygget för fullt och containrarna fylls på. 

”Det är viktigt att sortera rätt, sköter vi oss så fungerar det bra”, avslutar Lars-Olof.

Kontakta Renova Miljö

Utveckla er avfallshantering. Vi träffas gärna och pratar om hur ni kan effektivisera återvinningen på ett kostnadseffektivt sätt. Oavsett bransch har vi hållbara avfallslösningar. Kontakta oss så diskuterar vi er avfallshantering.
25 maj 2018 började DSF (Dataskyddsförordningen) att gälla i Sverige och resten av EU. Vill vill att du ska känna dig trygg med hur vi på Renova behandlar dina personuppgifter. Läs mer på renova.se/dataskydd