Way out West sortering

För 10 året i rad har Renova hand om avfallshanteringen på Way Out West. Vid Wow 2015 samlades totalt 85 ton avfall in fördelat på 18 fraktioner. Tillsammans ..

Vad händer med avfallet? Här får du reda på vad som händer med avfallet efter att du slängt det.

På Way Out West ska du som besökare slänga aluminiumburkar i samma kärl som PET-flaskor. Burkarna och PET-flaskorna sorteras ut för hand efteråt och samlas i plastsäckar. Därefter sker transport till Returpacks fabrik. Aluminiumburkar och PET-flaskorna återvinns och blir till nya burkar och flaskor.

 

Brännbart avfall körs direkt till förbränning utan att först sorteras. Brännbart avfall blir till grön el- och värmenergi i Renovas avfallskraftvärmeverk. Visste du att 1 kilo sopor ger 7 minuters dusch och 3 timmar framför datorn.

 

Matavfallet som samlas in på Way Out West körs till Renovas behandlingsanläggning för biologiskt avfall på Marieholm i Göteborg. Där behandlas matavfallet som i ett senare steg blir till biogas. 10 kilo matavfall blir biogas motsvarande 1 liter bensin.

 

Att återvinna metallförpackningar är miljösmart. Metallerna sorteras med hjälp av magnet och smälts ner. Återvunnen metall blir nya metallprodukter. Metall går att återvinna hur många gåner som helst. Det går åt mycket mindre energi när man smälter ner återvunnet stål och aluminium än när man tillverkar nytt material.

 

På Way Out West kan du slänga ofärgat och färgat glas i samma kärl. Annars brukar man sortera ofärgat glas och färgat glas för sig. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst. Det används som ny råvara till nytt glas eller som råvara till isoleringsmaterial.

 

På Way Out West sorterar vi hård och mjuk plast tillsammans. De insamlade plastförpackningarna mals ner och blir till ny plastråvara och så småningom nya platsprodukter.