Certifierat hållbara transporter med Renova Miljö AB

Pressmeddelande

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Nu finns även Renova Miljö AB med bland de certifierade bolagen, vilket innebär ett hållbarhetslöfte till företagets kunder.

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Nu finns även Renova Miljö AB med bland de certifierade bolagen, vilket innebär ett hållbarhetslöfte till företagets kunder.

- För oss var det självklart att hållbarhetscertifiera våra transporter. Genom certifieringen säkerställer vi att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Det är en officiell stämpel på det vi redan gör bra inom bolaget, säger Tony Carlsson Affärsområdeschef på Renova Miljö.

- Certifieringen Fair Transport tydliggör för våra kunder att de inte bara köper en transport från ett bolag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. De köper också en transport från ett bolag som har certifierat sin verksamhet, löpande mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring, fortsätter han.

Redan 2015 gick Renova över till fossilfritt bränsle i alla tunga fordon och arbetet med hållbara transporter fortsätter bland annat med utveckling av vätgasfordon.

– Jag är stolt över att jobba på ett bolag där vi tar alla hållbarhetsfrågor på allvar. Där vi tar ansvar och bidrar till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför, säger Tony Carlsson.

För mer information kontakta:

Tony Carlsson, affärsområdeschef, Renova Miljö AB
mobil 0730-780289
tony.carlsson@renova.se