Vision

Vi sätter värde på allt – för en hållbar morgondag.

Affärsidé

Vi erbjuder miljösmarta tjänster och återvinning av avfall till energi och nya råvaror.

Ägare

Kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö äger Renova tillsammans.

Renova - din partner i Västsverige

Vi har koll på hela kedjan, från insamling av återvinningsmaterial och avfall, till sortering och behandling. I filmen kan du se vilka verksamheter vi har och var vi finns. 

Nyheter

Det är med stolthet Renova har tagit emot utmärkelsen Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX® inom branschen Vatten & Avfall 2022. Utmärkelsen är ett kvitto på vårt långsiktiga arbete med jämställdhetsfrågor.

Vi är så glada att vi även i år är en del av världens största halvmaraton - Göteborgsvarvet. Vi har tittat på förra årets prestation och bestämt oss för att vi slår det i år. Vårt mål är att med din hjälp samla in mer material till återvinning!

Renovas balningsanläggning i Göteborg

Genom att utveckla hållbara och kundanpassade produkter och tjänster hjälper Renova sina kunder att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Med hjälp av funktionen statistik och miljöpåverkan kan kunderna få insyn i hur det insamlade avfallet återvunnits eller slutbehandlats.

Vi erbjuder:

• Rådgivning, utbildning och konsulttjänster.
• Insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial.
• Miljöriktig behandling och återvinning.
• Servicetjänster för fastighetsägare och byggbransch.

Renova Miljö

Hemma i Västsverige

Renova Miljö är dotterbolag till Renova AB. Vi tar hand om ditt företags avfall på ett tryggt, ekonomiskt och hållbart sätt. Precis som vi gör för tusentals andra kunder inom bygg, industri, logistik och fastighet i Västsverige varje dag.

Vy över Göteborg