Miljöriktig behandling på våra anläggningar

Renova och Renova Miljö har anläggningar för behandling, sortering och omlastning av avfall och återvinningsmaterial i våra ägarkommuner. Vi har också verkstäder och en miljötvätthall. Huvudkontoret ligger på Holmen i Göteborg.

Vårt avfallskraftvärmeverk i Sävenäs, Göteborg, känner många till. Det är en av världens mest avancerade anläggningar för energiåtervinning. Här hittar du information om Sävenäs och våra andra anläggningar: 

Avfallskraftvärmeverket, Sävenäs
Behandlingsanläggning biologiskt avfall, Marieholm
Deponier, Tagene och Fläskebo
Farligt avfall och elektronik, Sävenäs
Huvudkontoret, Holmen, Göteborg
Omlastningsstationer
Rödingen
Sorteringsanläggningar
Verkstad och miljötvätthall